Home

PANDEMIE  

Naar aanleiding van de discussie over 1, 2, 3G in de Coronabestrijding is er een duidelijk maatschappelijke tegenstelling ontstaan.

Boosteren is plots de oplossing!
Op leeftijd! Brief, Bellen of Online?

In Duitsland kan het meteen, zonder meer, gratis.
De QR code komt ook nog wel! GGD raadt het aanvankelijk af! De politiek is aan zet.

In februari 2022 laat de regering een heel duidelijke stapsgewijze versoepeling toe.
Afbouw van de Corona maatregelen. Maar met toch wel voorzichtigheid.

Tegenstellingen:

1) Antithese 2) Contrast 3) Controverse
4) Disjunctie 5) Oftewel 6) Paradox
7) Strijdenopvatting 8) Tegenbeeld 9) Verschil

Genoeg voorbeelden voorradig:

Maastricht West en Maastricht Oost.

Spreek je mensen over wonen in een van deze kanten van Maastricht en je hoort heel vaak:

“Mij niet gezien, ik blijf hier wonen. Zeker niet aan de andere kant van de Maas”.


Een vaker gehoord chauvinisme qua buurt, regio, land of dies meer!

Eigenlijk afkomstig van de “vroegere” zgn betere, bekende tijd.


FvD, die regelmatige discutabele uitspraken van leden en leider doet over Europese problematiek, migranten en met vage citaten. (De Uil van Minerva, Tribunalen, ras en IQ, homeopatische verdunning)


Maatschappelijke ontwikkelingen gaan nou eenmaal gepaard met veranderingen.

Een ander voorbeeld bij de overgang van de Gulden naar de Euro in 2002. Na 2 decennia zijn er nog steeds mensen die het omrekenen naar de Gulden.

In 1992 werd in Maastricht besloten tot invoering van de euro.


 

De munten en bankbiljetten werden op 1 januari 2002 gelijktijdig als betaalmiddel ingevoerd.

 

Nog meer Tegenstelling:


Warm en Koud

 

Hoog en Laag

 

Arm en Rijk

 

Kleur en Zwart-wit

Amsterdam en Rotterdam

Randstad en Regio

 

Platteland en Stad

Fossiel en Duurzaam

 

Gezondheid en Economie

Walen en Vlamingen

 

Republikeinen en Democraten

Sjiieten en Soennieten

Oost en West ( Duitsland destijds en..)

  

Polarisatie, het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

Meestal wordt de term pejoratief, een woord met een negatieve bijbetekenis, een woord dat een ongunstige associatie oproept, gebruikt en verwijst het naar een problematische evolutie in het politiek landschap.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


Sociale Media, kenmerkt zich als digitale media, waarbij gebruikers zonder tussenkomst van een redactie, de informatie op het medium interactief bepalen. Sociale media hebben dus User Generated Content.

Door het interactieve karakter kan de content op de website veranderen.

Er zijn verschillende soorten sociale media: wiki's, blogs, social networking...


Huidskleuren, de kleur van de menselijke huid, die varieert van bijna zwart en donkerbruin tot licht-beige of -roze.

Iemands huidskleur is het product van de genen van beide biologische ouders en de invloed van zonlicht. 

Racisme, de opvatting dat er menselijke rassen te onderscheiden zijn met daaraan gerelateerde verschillen in karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens, waarbij het eigen ras superieur zou zijn aan andere rassen. Doet zich voor op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en binnen het onderwijs. Mensen worden geconfronteerd met discriminerende uitingen in openbare ruimtes en via sociale media.   

Populisme, komt van het Latijnse “populus” wat volk betekent.

Het is een politieke aanpak waarbij men de kant van het volk wil vooropstellen.

In het hedendaags politiek landschap wordt dit eerder door volkse partijen gehanteerd, waarbij men vooral de kloof tussen rijk en arm wilt benadrukken.

Het nastreven van Populair zijn, om bij veel mensen geliefd te zijn.

Politici dienen de wil van het volk zo goed mogelijk uit te voeren. De wil van het volk, dat is dus datgene dat populair is.

Een populist is daarmee iemand die de wil van dat volk zo goed mogelijk verwoord. De ultieme democraat dus.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan