Duurzaam betekent onder meer 'geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast', 'het milieu zo min mogelijk belastend'.

Kortom: 'relatief milieuvriendelijk', 'grondstofbesparend'.

Duurzaamheid is een proces dat 'voortduurt'. Dit houdt in dat een onderneming in feite nooit duurzaam genoeg is. Er wordt altijd een bepaalde mate van afval geproduceerd en er is ook altijd sprake van enige vorm van emissie.

Hieronder enkele bekende combinaties met duurzaam:

 • Duurzame ontwikkeling is“Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (Bron: Brundtland, VN-conferentie 1987)

 • Duurzame groei is economische groei die niet ten koste gaat van natuur en milieu; economische groei die niet ten koste gaat van groeimogelijkheden in de toekomst

 • Duurzame energie is energie uit bronnen die niet opraken, zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht

 • Duurzame brandstof is brandstof die zo min mogelijk grondstoffen verbruikt, brandstof uit herwinbare bronnen

 • Duurzame gebruiksgoederen is“goederen die het milieu niet of weinig belasten” (Van Dale Hedendaags Nederlands, 2002)

 • Duurzame vis is vis die relatief milieuvriendelijk is gevangen; vis uit visvangst die rekening houdt met de belasting van natuur en milieu

 • Duurzame kleding is een verzamelnaam voor kleding die geproduceerd is zonder mens, dier, of milieu te schaden. De kledingindustrie een van de meest vervuilende en mensonterende industrieën ter wereld. Slechts 1% van alle kleding wordt eerlijk geproduceerd.

 • Duurzaam consumeren betekent dat u consumeert zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu. Bijvoorbeeld door producten te kopen met een duurzaam keurmerk. Of producten die na gebruik een goede bestemming krijgen.

 • Duurzaam wonen, hiermee wordt bedoeld dat u zich beperkt tot uw werkelijke behoeften, hernieuwbare en duurzame materialen of energiebronnen gebruikt en zuinig omspringt met de eindige bronnen. In het kort: geen verspilling!

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Tips voor/van duurzaam wonen:

 1. Zuinig omgaan met energie, groene stroom, ledverlichting.

 2. Isoleer grondig, hoogrendementsbeglazing, spouwmuur, dak.

 3. Opteer voor een warmtepomp.

 4. Verwarm gezond, duurzaam én met ventilatie.

 5. Installeer een groendak of -gevel.

 6. Kies voor duurzame bouwmaterialen, papier, bamboe, kurk.

 7. Recupereer regenwater.

 8. Fair Trade goederen.

 9. Afvalscheiding.

 10. Zonnepanelen.

 11. Vintage, 2e hands.

 12. Consuminderen,