Antithese waarbij twee begrippen een tegenstelling vormen Tegenstelling tussen twee dingen (b.v. vreugde is de antithese van verdriet).

Dit komt van de twee Griekse woorden anti (tegen) en these (stelling).

De Twee tegengestelde begrippen worden met elkaar verbonden om elkaar sterker te maken.

  • Zij steunde haar vriendin door dik en dun

  • In ziekte en gezondheid bleven zij bij elkaar

  • Genieten van verdriet

Antitheses kun je ook in literaire werken tegenkomen:

*In Harry Potter bijvoorbeelde zie je de goede Dumbledore en de slechte Voldemort.

*In de Bijbel wordt ook gretig gebruik gemaakt van antitheses, vooral in parabelen.

*Het verhaal van de brede en de smalle weg en het huis dat gebouwd werd op een zandbodem en op een stenen bodem geven ook antitheses.

Om dit af te sluiten, een antithese van Miguel de Cervantes (van Don Quichote) om over na te denken:

Een spreuk is een korte uitspraak die op een lange ervaring berust.

* Mooi lijkt immers mooier naast lelijk, goed beter naast slecht.

* Medicijnen en vrouwen waren zijn grootste antipathieën, en hij was gewoon te beweren, dat hij zonder de laatste wel leven en zonder de eerste wel sterven kon.

Antithese (tegenstelling): Het naast elkaar plaatsen van tegenstellingen of tegengestelde begrippen noemt met antithese.

Voorbeelden

  • In goede en slechte tijden, in gezondheid en ziekte…

  • Het is een kwestie van leven en dood!

  • Dames en heren…

  • Eerst het zuur, dan het zoet.

  • Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

  • Zij steunen elkaar door dik en dun.

Een paradox is een schijnbare tegenspraak.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan