Verschil:


  1. Een aspect dat bij vergelijking anders is, Het verschil tussen die twee computerprogramma's is een andere gebruikersomgeving.

  2. (wiskunde) Resultaat van een mathematische aftrekking= verschil

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Punt waarop twee mensen of dingen anders zijn vb: