Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, vooral in het Carboon maar ook uit andere tijdperken. Hieronder vallen aardolie, aardgas, bruinkool en steenkool.

Fossiele brandstoffen zijn vervuilend en hebben veel CO2 uitstoot. Hierdoor zijn ze slecht voor het milieu en klimaat.

In Nederland komt circa 93 procent van de energie die we gebruiken van fossiele brandstoffen.

Het huidige systeem van energievoorziening is toe aan een grondige verandering. Om nadelige gevolgen zoals klimaatverandering (Het klimaat is aan het veranderen, de temperatuur op aarde stijgt. Er komen steeds meer broeikasgassen in de lucht.) te beperken, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. Het doel is dat Nederland in 2050 (bijna) helemaal 'fossiel-vrij' is.

Hoe dat doel bereikt kan worden, is nog niet precies duidelijk. Er zijn ook verschillende meningen over.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Schoon fossiel is de naam van een techniek waarbij de CO2-uitstoot van fossiele brandstof wordt afgevangen en opgeborgen.

Na het afvangen stroomt de CO2 in gasvormige of vloeibare vorm door een pijpleiding naar een opslagplaats.

De opslag gebeurt in aardlagen die van nature afgesloten zijn, meer dan 1.000 meter onder land of onder de zeebodem. De opslagplaats wordt daarna tientallen jaren lang gecontroleerd.

Deze schonere inzet van fossiele brandstoffen wordt gezien als een tussenoplossing tot er op de lange termijn een volledig duurzame energievoorziening is.