Tegenbeeld

1) contrast, tegenstelling. 2) tegenhanger van een ander beeld, pendant: Huygens is het waardig tegenbeeld van Oats.

Een tegenbeeld of antitype (Du. Gegenbild, Eng. figure of antitype, Fr. figure, imitation) is iets dat lijkt op een andere zaak, het beeld, en hieraan beantwoordt of deze weergeeft.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Het Griekse woord in de grondtekst van het Nieuwe Testament is αντιτυπος, antitupos. Dit woord betekent letterlijk ‘terugslaand, terugkaatsend’, en vandaar ‘afbeeldend’ of, als zelfstandig naamwoord gebezigd, ‘afbeelding, afbeeldsel, tegenbeeld, tegenhange

'Tegenbeeldig'. - Vaak wordt in oude geschriften het bijvoeglijk naamwoord 'tegenbeeldig' gebruikt voor de zaak die een eerdere vervult of als volmaakte opvolger vervangt. In die zin is het zoenoffer van Christus een tegenbeeldig offer ten opzichte van de Levitische zoenoffers. Het heiligdom in de hemel is een tegenbeeldig heiligdom ten opzichte van het aardse.

De vroegere hogepriester was een voorafbeelding van de ware hogepriester Christus. Christus is de tegenbeeldige hogepriester. Het grote Babylon in het boek Openbaring is een tegenbeeldig Babylon met opzicht tot de gelijknamige stad in de oudheid.