Men vindt dat ieder volk recht heeft op zijn eigen staat. Dit recht staat vermeld in vele grote internationale verdragen, maar is tot op heden een twistpunt. Deze stroming vindt dat de Walen en de Vlamingen twee verschillende volkeren zijn en daarom dus best elk hun eigen land kunnen bezitten.


Omdat we twee grote bevolkingsgroepen hebben, verdelen we hun economische activiteit ook over deze twee groepen. In andere landen valt een geldstroom minder op omdat zij ongeveer dezelfde cultuur hebben. Op die manier is Vlaanderen rijk en Wallonië arm... Ook de cultuur wordt soms aan de basis gelegd van het verschil.

Hoewel België drie officiële talen heeft, is enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel tweetalig. De andere deelstaten zijn officieel eentalig. Dat is het gevolg van een politieke evolutie die al startte bij de oprichting van België in 1831. België is niet twee- of drietalig.

Halverwege de jaren 1960 was het bruto regionaal product per capita in Vlaanderen voor het eerst hoger dan in Wallonië. Vandaag de dag is Vlaanderen substantieel rijker dan Wallonië.

Brussel is van oorsprong een Nederlandstalige stad. Het is veranderd naar tweetalig, vervolgens meertalig met Frans als hoofdtaal. Dit komt door het lage aanzien van het Nederlands in de vroegere Belgische bevolking, en Frans werd gezien als belangrijke internationale cultuurtaal.

Vlaanderen maakt deel uit van de Europese Unie en van de federale staat België, deze is opgedeeld bij Bijzondere wet tot hervorming der instellingen (1980) in drie gewesten en drie gemeenschappen. Officieel bestaat het huidige Vlaanderen dus uit twee entiteiten, namelijk het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.


De benaming Wallonië (Frans: Wallonie) stamt uit de Germaanse talen, om iemand die niet Germaans sprak aan te duiden. Het woord “Waals”stamt af van het Oergermaanse Walh. Met dit woord, dat letterlijk 'vreemdeling' betekent, duidden de Germanen Keltische en Romaanse bevolkingsgroepen aan.

Wallonië (Frans: Wallonie; Duits: Wallonie(n); Waals: Walon(r)eye) is een van de drie gewesten in België. Wallonië is het zuidelijke, in hoofdzaak Franstalige deel van België. De inwoners worden Walen genoemd. Wallonië beslaat met 16.844 km² in oppervlakte ruim de helft van het land.


Wallonië (Frans: Wallonie) is de naam van het zuidelijke gedeelte van België. Wallonië heeft twee hoofdsteden: Brussel (als hoofdstad van de Franse Gemeenschap) en Namen (als hoofdstad van het Waals Gewest)

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan