Meer dan 300 miljoen jaar geleden bestond Nederland uit tropische moerasachtige bossen. Deze bossen verdwenen en de plantenresten werden bedekt door dikke lagen zand en zout.

Onder de hoge druk van deze aardlagen veranderden de plantenresten eerst in veen en later in steenkool.

De druk in de steenkoollaag nam verder toe. Hierdoor werd de steenkoollaag steeds warmer en ontstond aardgas. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.


 


Aardgas stroomt door de natuurlijke druk in een gasveld via een put naar de oppervlakte.

Eenmaal boven de grond wordt het aardgas schoongemaakt, gefilterd tot aardgascondensaat en water en andere bestanddelen uit het gas gehaald.

Aardgascondensaat is als een soort benzine een waardevol bijproduct.

Soms wordt de natuurlijke druk in een gasveld te laag om het te kunnen winnen. Met compressoren wordt de druk dan opgevoerd.

 

De NAM is niet alleen op land actief. Met moderne technieken wordt er ook aardgas uit de diepe ondergrond onder de Noordzee gehaald.

Dit gebeurd vanaf 24 productieplatformen op zee.

De manier van gaswinning op zee is in principe hetzelfde als gaswinning op land.

Veel van de technieken en innovaties op zee worden eerst op landlocaties gebruikt.

De platformen op zee zijn uiteraard alleen met een boot of helikopter te bereiken.

Aardbevingen komen hierbij ook voor. Het zijn trillingen of schokkende bewegingen van de aardkorst wanneer er plotseling energie vrijkomt.

Aardbevingen komen overal ter wereld voor.

In Zuid-Nederland door de vergane mijnbouw. De gaswinning kan aardbevingen veroorzaken, zoals in Groningen.
Dit soort aardbevingen worden ook wel geïnduceerde bevingen genoemd.

Als de druk in de ondergrond daalt als gevolg van gaswinning, kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan weer leiden tot plotselinge bewegingen langs bestaande natuurlijke breuken: een aardbeving. Een bodemdaling en de eventuele kans op aardbevingen.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Het Groningen-gasveld leverde sinds december 1963 jarenlang aardgas zonder voelbare gevolgen. Sinds december 1991 (Middelstum, 2,4 op de schaal van Richter) zijn er voelbare aardbevingen in Groningen, die veroorzaakt worden door gaswinning.

In 1991 stelde de overheid een commissie in onder leiding van het KNMI. Ook NAM en de Rijksgeologische Dienst namen deel.

Eind 1993 kwamen zij met hun rapportage, waarin het verband tussen gaswinning en aardbevingen in Groningen werd aangetoond.

De NAM bevestigt sindsdien dit verband, schade wordt vergoed en er zijn maatregelen genomen. Het KNMI houdt een lijst bij met alle aardbevingen in Nederland.