Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit ophopingen van plantenresten die in het verleden zijn gevormd en versteend door de natuur.

Steenkool kenmerkt zich als een brandbare, droge, zwarte massa en wordt voornamelijk gebruikt om elektriciteit op te wekken.


Steenkool ontstaat door de ophoping van plantenresten.

Miljoenen jaren geleden groeiden er op de plekken waar steenkool te vinden is struiken, varens en bomen.

Door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen is de plantengroei verdwenen en werden de planten bedekt onder lagen van zand, modder en keien.

Dit is na verloop van tijd meerdere malen gebeurd en de lagen van plantenresten zijn versteend. Door de grote druk en extreme warmte veranderde de plantenmassa in steenkool. Zo is steenkool ontstaan.


Steenkool wordt van uit mijnen naar energiecentrales getransporteerd, waar steenkool vervolgens vermalen wordt tot een hele fijne stof. Deze stof wordt vervolgens verbrand en de warmte die vrijkomt wordt naar een grote ketel met water geleid.

De stoom die daarna ontstaat, zorgt ervoor dat een turbine (een soort schoepenrad) aangedreven wordt.

De turbine staat in verbinding met een generator die de draaiende beweging omzet in elektriciteit. De werking van de generator in een elektriciteitscentrale is te vergelijken met gigantische dynamo. En zo wordt er van steenkool elektriciteit gemaakt.

In sommige landen wordt steenkool nog wel gebruikt als brandstof in huishoudens, maar de meest voorkomende toepassing van steenkool is het opwekken van elektriciteit in elektriciteitscentrales. Wereldwijd wordt 10% van de steenkool gebruikt bij ijzerproductie.

Steenkool wordt dan gebruikt als reductiemiddel (een ingewikkeld scheikundig proces).

Hoewel in sommige elektriciteitscentrales ook wel gebruik gemaakt wordt van aardgas, aardolie ook van biomassa, zijn centrales voor steenkool nog steeds in gebruik.

Voorlopig is er wereldwijd nog voldoende steenkool voorraad om de elektriciteitscentrales de komende jaren draaiend te houden, maar dat zal steeds vaker minder worden.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Het grootste voordeel van steenkool is dat steenkool een goedkope brandstof is. Door gebruik te maken van steenkool, blijven de elektriciteitsprijzen laag. Daarnaast is steenkool een fossiele brandstof die gemakkelijk vervoerd kan worden naar de elektriciteitscentrales en is steenkool te vinden in tal van plaatsen van de wereld.

Steenkool is een fossiele brandstof en zal dus ooit op gaan raken. Daarnaast is het verbranden van steenkool slecht voor het milieu.

Bij de verbranding van steenkool komen schadelijke stoffen vrij zoals koolstofdioxide, de grootste veroorzaker van het versterkte broeikaseffect.

Van alle energiebronnen is steenkool de grootste vervuiler.

Hoewel een aantal van de schadelijke stoffen in steenkool inmiddels worden gefilterd in de moderne elektriciteitscentrales, wordt het gebruik van steenkool met de tijd steeds schaarser.

Echter in China is onlangs weer een aantal kolencentrales geopend!!!