Home

Om het klimaat te bepalen wordt gekeken naar het gemiddelde over 30 jaar van temperatuur, vocht, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag.

Dagelijkse en jaarlijkse variaties en hoe vaak extremen voorkomen zijn ook van belang. Voorbeelden van extremen zijn hittegolven en zware regen met wateroverlast of overstromingen.

Het klimaat op een bepaalde plek wordt bepaald door een aantal factoren: de breedteligging, hoogteligging, de afstand tot zee, aanwezigheid van bergen en de aanvoer van zee- en luchtstromen. Ter hoogte van Nederland botst warme, vochtige lucht tegen koude, droge lucht.


5 klimaatfactoren:

 • Geografische breedte.

 • Land/zeeverdeling.

 • Hoogte ligging.

 • Ligging gebergte/reliëf.

 • Zeestromen.

Eenvoudige uitleg over het Klimaat

Er zijn de 9 klimaten

 1. Tropisch regenwoudklimaat.

 2. Savanneklimaat.

 3. Steppeklimaat.

 4. Woestijnklimaat.

 5. Zeeklimaat.

 6. Middellandszeeklimaat

 7. Landklimaat.

 8. Toendraklimaat,

 9. Poolklimaat.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Het weer is, zoals de atmosfeer, nu of in de aankomende dagen, belangrijke parameters zijn daarvoor temperatuur, neerslag, bewolking, luchtvochtigheid en de wind.

Het klimaat is het gemiddelde van de bovengenoemde parameters over een langere periode, 30 jaar.

Het milieu wordt omschreven als de biologische leefomgeving, ofwel alles om ons heen: grond, lucht en water.

Luchtvervuiling (milieu) van verkeer en industrie kun je vaak aanpakken met betere filters, de impact op klimaatverandering kun je aanpakken door te stoppen met diesel en benzine en overgaan op elektrisch rijden, maar ook op nieuwe uitvindingen die de diverse uitstoten drastisch verminderen of neutraliseren.

Samenvatting: minder vlees eten – minder methaanuitstoot – minder klimaatverandering.

Afval inzamelen en scheiden is vooral goed voor het milieu, er komen zo geen schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terecht. Afval recyclen heeft daarentegen weer meer te maken met het klimaat.