Stikstofaanpak is een onontkoombaar iets. Echter om de boeren op een VVD voorgestelde manier aan te pakken en in te perken gaat mij VEEL te ver.
Er bestaan vele aanpakvormen die met enige moeite stikstof, ammoniak en CO2 kunnen verminderen, dan wel tot nul te brengen! Doen dus.
Bovendien moet dit GROOTSER, Europees, gedaan worden en niet als het braafste jongetje/ meisje van de klas!

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan