Home

Wateroverlast ontstaat wanneer er zoveel regen valt, dat het niet meer snel genoeg kan worden opgenomen door de bodem of afgevoerd kan worden via het riool of via de waterwegen.

Dit gebeurt als het heel lang regent. Of omdat bij een hevige bui veel water in korte tijd valt.

   

Door klimaatverandering kampt Nederland vaker met wateroverlast.

Bij flinke buien zorgt dit voor het onderlopen van akkers, straten, tunnels en kelders.


Het Nederlandse rioleringsstelsel kan maar een beperkte hoeveelheid hemelwater afvoeren. Riolering is namelijk vooral bedoeld voor het afvoeren van afvalwater. Het aanleggen van grotere riolen of een regenwaterriool is erg kostbaar.

Om wateroverlast bij langdurige regen te voorkomen is het belangrijk dat het water in de bodem kan zakken.

Doordat grote delen van Nederland zijn afgedekt met stenen of asfalt kan het teveel aan water niet de bodem in, hierdoor ontstaat wateroverlast.


   

Het aanleggen van meer groen (zoals gras of struiken) of waterdoorlatende bestrating heeft wel een positieve invloed op een goede afvoer van overtollig water. De waterschappen voeren waar nodig het water af, bijvoorbeeld met gemalen.


Bij hoosbuien valt er in korte tijd zoveel regen, dat de bodem niet alles op kan nemen.

Riolen kunnen vaak wel een gedeelte afvoeren, maar niet alles. Het water loopt dan via het oppervlak naar het laagste punt in de omgeving. Om wateroverlast te voorkomen is het ook belangrijk dat water ergens naartoe kan waar het geen problemen geeft.

Denk hierbij aan grachten, vijvers, groene speeltuinen, wadi's en waterpleinen die tijdelijk water kunnen opvangen. Op deze manier helpt ook een groene leefomgeving het teveel aan water op te vangen.

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme of hevigere hoosbuien. Hierdoor zal wateroverlast vaker optreden.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan