Zwerf-Afval dumpen!Afval dumpen doe je niet, niet in de natuur??Aanpak momenteel

Melden is leuk en aardig, maar GOED geregeld is anders.
"De overheid ruimt HET wel op!", is een verkeerde insteek.
De overheid, dat zijn wij, de burgers.

Foto's Iedereen weet in 2010 dat "dumpen" een verwerpelijke activiteit is.
Enerzijds worden de (on)kosten op de burger verhaald.
Anderzijds is het volgens mij een uiting geven aan:
Voorlichting is een goede zaak,
bestraffing eigenlijk niet wenselijk, maar onvermijdelijk.

Normen en waarden hierin Ún een "beetje" discipline ten aan zien van het algemeen belang
moet toch kunnen worden opgebracht!!! Een gedragsvorm, als bij de primaire levensbehoefes.

"Yes, we can".

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan