Home

Wintertijd

Zomertijd

Seizoenen

De wintertijd betekent dat de klok een uurtje terug moet worden gezet. Eind oktober, van Zaterdag naar Zondag om 03:00 uur moet de klok terug naar 02:00 uur en kunnen we dus een uurtje langer slapen.

De wintertijd is eigenlijk de 'normale' tijd en duurt vijf maanden.

Zomertijd is de tijd die gedurende de lente, zomer en vroege herfst wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten; dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd, die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt.

Gaat Nederland de zomertijd en wintertijd afschaffen?

Dat is nog niet duidelijk. Het kabinet vindt het belangrijk dat de tijd bij ons en in de landen om ons heen zoveel mogelijk gelijk blijft.

Daarom neemt het kabinet pas een standpunt in als duidelijk is wat de buurlanden doen.

Voordelen en nadelen afschaffen zomer- en wintertijd niet duidelijk.

De Europese Commissie wil de zomertijd en wintertijd afschaffen. Het kabinet vindt dat de Europese Commissie nog niet duidelijk aangeeft wat de voor- en nadelen van de afschaffing zijn. Daarvoor is een diepgaande effectbeoordeling door de Europese Commissie nodig.

Het kabinet ziet deze effectbeoordeling als een belangrijke volgende stap in de uiteindelijke standpuntbepaling.

Uit Nederlands onderzoek komt geen eenduidig beeld naar voren als het gaat om een Nederlandse voorkeur voor één van de 3 tijdsystemen:

 • Het huidige systeem met een omschakeling tussen zomertijd en wintertijd;

 • Een permanente wintertijd;

 • Een permanente zomertijd.


Twee keer per jaar verzetten we in Nederland de tijd.

Richting de winter, in het laatste weekend van oktober, zetten we hem een uurtje terug en richting de zomer, in het laatste weekend van maart, juist vooruit.

Dit betekent ook een uurtje extra of juist minder lang slapen.¦ Gebieden die zomertijd gebruiken ¦ Gebieden die geen zomertijd meer gebruiken ¦ Gebieden die nooit zomertijd hebben gebruikt

Wereldwijd wordt dit in ongeveer 70 landen gedaan.

Echter, helaas in de huidige crisissituatie, is dit omzetten een dure grap. Voor energiebesparing, de wintertijd is de originele tijd, maar in 1977 voerden we de zomertijd in. De gedachte was: als het 's avonds langer licht is, hoeven we minder lampen aan te zetten. Én mensen kunnen langer van hun vrije tijd in het daglicht genieten.
Maar waar komt de winter- en zomertijdregeling eigenlijk vandaan?

De eerste persoon die serieus nadacht over het effectieve gebruik van het daglicht was de Amerikaan Benjamin Franklin (1706-1790). In 1784 schreef hij het artikel An Economical Project for Diminishing the Cost of Light. Daarin stond dat hij ’s zomers om zes uur ’s ochtends wakker werd en de zon al zag schijnen. Hij vond dat mensen best ‘eerder konden leven’, omdat de zon ’s ochtends al dusdanig fel was dat dit veel geld zou besparen, destijds vooral in de vorm van kaarsen. Het artikel van Franklin was satirisch van aard en daarom werd er verder ook niets met zijn idee gedaan.

De Brit William Willet (1856-1915) kwam in 1907 met het idee om een zomer- en een wintertijd in te voeren. Hij stelde voor om in de lente op vier verschillende zondagen de klok twintig minuten vooruit te zetten. Op vier zondagen in september zou de klok dan weer teruggezet worden. Hoewel zijn ideeën populair waren, werden deze niet ingevoerd.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

De eersten die de zomertijd invoerden waren de Duitsers tijdens de 1e WO.

Om kolen te besparen werd op 30 april 1916 in Duitsland en in het bezette België en Frankrijk de zomertijd ingevoerd. Nederland was weliswaar neutraal, maar volgde dit voorbeeld een dag later, en drie weken daarna deed Groot-Brittannië hetzelfde.

Tijdens de 2e WO moest Nederland op bevel van de Duitse bezetters de klok één uur en veertig minuten vooruit zetten. Hierdoor was het in Nederland even laat als in Duitsland.

In 1946 zag Nederland, net als een aantal andere landen na de oorlog, weer af van de zomertijd.

De wintertijd is de originele tijd, maar in 1977 voerden we de zomertijd in.

De gedachte was: als het 's avonds langer licht is, hoeven we minder lampen aan te zetten. Én mensen kunnen langer van hun vrije tijd in het daglicht genieten.

Maar de laatste jaren is er steeds meer kritiek op de winter- zomertijdregeling.

De wintertijd wint het van de zomertijd als we naar onze gezondheid kijken.

De wintertijd is dan de de beste optie.

Je maakt je biologische klok blij en dat is cruciaal voor onze gezondheid. Mensen hebben licht nodig om te functioneren, vooral bij het opstarten.

De bedoeling van de zomertijd (eind maart) is om op het noordelijk halfrond maximaal gebruik te kunnen maken van het daglicht, omdat de dagen in het voorjaar lengen en in het najaar weer korter worden.

Het idee erachter is dat door de klok voor- en achteruit te zetten, het nog een uur langer licht blijft na het eind van de werkdag.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Zomertijd = discutabel, want:

 • Jaarlijks tweemaal een “jetlag” ondergaan.
 • Bioritmen van mens en dier raken ontregeld.
 • Uurroosters voor het verzorgen van dieren en planten moeten worden aangepast.
 • Toename van gezondheidsproblemen: depressies, hartstoornissen, diabetes, hoge bloeddruk, …
 • ’s Morgens is het laat licht, dus meer risico’s tijdens de donkere ochtendspits.
 • Concentratieproblemen op het werk.
 • ’s Avonds voor velen slaapproblemen omdat het zo laat licht is.
 • Hogere concentraties van ozon tijdens de avondspits.
 • Geen aantoonbare energiebesparing, wel kosten bij de het verzetten van de klokken.