Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit, het persen van olie uit oliehoudende zaden, het malen van graan, het zagen van hout of het verplaatsen van water.

Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten.

Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard.

Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen.

Windenergie speelt een belangrijke rol in de energie-transitie, de overstap op duurzame energiebronnen die de uitstoot van CO2 beperken en zo verdere klimaatverandering tegen gaan. Maar er is veel weerstand tegen de bouw van nieuwe windturbines, met name van omwonenden.

Ze worden alom bekritiseerd vanwege hun slagschaduw, lawaai en schadelijkheid voor vogels.

Een innovatief ontwerp van Spaanse ingenieurs laat zien hoe windenergie kan worden opgewekt zonder gebruik te hoeven maken van gigantische molens en wieken die de leefomgeving van mensen en dieren schaadt.

De wiekenloze, gebogen cilinders van zo'n 3 meter hoog zijn het geesteskind van de startup Vortex, gevestigd in Madrid.

Het ontwerp, beschreven als een 'milieuvriendelijke aerogenerator zonder bladen ontworpen voor onsite windenergieopwekking', kreeg onlangs de bijnaam ‘Skybrator’ op Reddit vanwege het fallische design.

Alhoewel de 'Skybrator' geen vervelende slagschaduw geeft, veroorzaken de constante trillingen wel een eentonige bromtoon.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan