De Heilige Matthias

 

St. MatthiasSint Matthijs is een tamelijk onvoorspelbare weerheilige.
‘Als Sint Matthijs geeft sneeuw en ijs, dan kunt ge verwachten, het zal vriezen veertig nachten’.

Maar omdat op 24 februari ook de dooi kan inzetten, luidt een andere weerspreuk: ‘Sint Mathijs werpt een gloeiende steen in ’t ijs’. Aan deze wispelturigheid kwam in 1969 een einde, toen de nieuwe Algemene Heiligenkalender werd ingevoerd. Zijn feestdag is daarin naar 14 mei verplaatst.

 

Het lot beschikte dat hij apostel werd. Na het verraad en wegvallen van Judas Iskariot werden twee mannen voorgedragen om het aantal apostelen weer op het heilige getal twaalf terug te brengen: Jozef Barsabbas (bijgenaamd Justus) en Matthias.
Nadat beiden tot de Heer hadden gebeden om de kandidaat die in Zijn ogen het meest geschikt was aan te wijzen, viel het lot op Matthias.

 

Wat er na de goddelijke uitverkiezing met Matthias gebeurde, is niet bekend. Hij heeft het evangelie verkondigd, maar net als bij de meeste andere apostelen, ontbreken hierover nadere gegevens. Volgens de overlevering predikte hij in Judea en later in Ethiopië.
Rond het jaar 63 werd hij eerst gestenigd en daarna met een bijl om het leven gebracht. Hij wordt dan ook meestal voorgesteld met stenen aan zijn voeten en een bijl in de hand.
Aan de (hak)bijl dankt hij zijn patronaat van de slagers, vanwege de stenen kozen bouwvakkers hem tot beschermheilige.

 

Beeld van St. Matthias in TrierMatthias wordt vooral vereerd in Trier, de oudste bisschopsstad van Noord-West Europa.
Zijn relikwieën zouden al in de vierde eeuw in opdracht van Helena, de moeder van keizer Constantijn, vanuit Jeruzalem naar Trier zijn overgebracht.
Zij werden ondergebracht in de oude Sint Euchariuskerk. In 1127 werden zij herontdekt en bijgezet in de Sint Matthiasabdij.

 

De verering van Trierse heiligen drong nauwelijks door in de Nederlanden, alleen Matthias kreeg hier enige bekendheid. Hij was tenslotte apostel.
Ook de Benedictijnen zouden bijgedragen hebben aan de verspreiding van zijn cultus, onder meer via hun kloosters in Echternach en Egmond.
De bloei van zijn devotie hier duurde maar kort.
Als weerheilige is hij beter bekend gebleven. Maar dat Matthias ook beschermheer is van alle loterijen, zullen nog maar weinigen weten.Klik hier om naar de vorige pagina te gaan