Home


 

 

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Watervervuiling is wanneer het water erg vervuild is. Dat kan komen door olierampen en fabrieken die afval lozen.Olierampen kunnen komen doordat een vrachtschip vast komt te zitten of doordat hij tegen een andere boot aan botst.Wanneer hij vast komt te zitten of tegen een andere aan botst kunnen er honderden tonnen olie verloren worden. Amerikanen rijden per jaar met iedereen zeker 4500 miljard kilometer op de weg. Veel daarvan gaan dan van huis naar hun werk en terug. Het lijkt er op dat zij het belangrijkste vinden om daar optijd te komen, maar staan er niet bij stil dat dit de lucht heel erg vervuild. Een Nederlander verbruikt per dag meer dan 125 liter! En elk jaar wordt dat meer. Dat water wordt naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd en gezuiverd, zodat het weer schoon genoeg is om terug in de rivier, meer of zee kan vloeien. Dan wordt het meteen weer opgepompt, zodat het de volgende dag weer bruikbaar is.

Als fabrieken hun afval lozen wordt het water altijd heel erg vies. Daarom is de Rijn bijvoorbeeld nu de vieste rivier van Nederland en Duitsland, en de Middellandse zee de vieste zee van heel de wereld! Omdat aan de Rijn zoveel fabrieken staan, wordt de Rijn ook wel het grootste open riool genoemd. Om de Middellandse zee schoon te maken is wel 15 miljard euro nodig! Maar waarom is het zo erg dat het water vies wordt? Omdat de dieren er nauwelijks in kunnen leven (gebrek aan O2). Vervuiling is ook erg voor ons drinkwater. Als straks alle dieren, die in het water leven zijn uitgestorven is ons drinkwater ook te vies om nog goed schoon te maken en zullen we gauw goed ziek worden.

 

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan