Het is bekend dat in de Romeinse tijd vlaggen werden gebruikt voor het doorgeven van signalen, dus als semafoor. Een semafoor of optische telegraaf was het eerste bruikbare middel voor optische telecommunicatie. Het woord semafoor is een samenstelling van de Griekse woorden σημα (teken) en φορεω (dragen)

In de Middeleeuwen werden vlaggen als identificatiemiddel gebruikt. Omdat veldslagen complexer werden, gingen leiders vlaggen met eigen symbolen gebruiken. Zulke persoonlijke vlaggen werden standaards genoemd.

Tijdens veldslagen was de vlag een cruciaal onderdeel van de strijd.

Een eenheid werd gevormd achter de vlag. Het veroveren van de vlag van de vijand leverde een zekere triomf; een aanduiding dat de leider van de tegenstander verslagen was.

Vlak voor de kruistochten ontstond in Vlaanderen de gewoonte de symbolen ook op het schild te voeren. Op deze manier konden legers zich onderscheiden.

Rijke families hadden hun eigen embleem. Als deze rijke families aan de macht kwamen en koning werden, werd hun embleem, het nationale embleem, dat weer op vlaggen werd gebruikt.

Hieruit is de heraldiek voortgekomen, waarin de wapenschilden een soortgelijke functie hadden.

De meest voor de hand liggende uitleg voor het bestaan en de functie van een vlag is dat het een land representeert. Als je een vlag ziet, weet je gelijk om welk land het gaat.

Verder heb je bijvoorbeeld ook de vlag van de Europese Unie die een groep landen representeert. Binnen landen kunnen staten, zoals in de Verenigde Staten en provincies, zoals in Nederland, ook hun eigen vlaggen hebben.

In de Verenigde Staten bijvoorbeeld bestaat er veel patriottisme rondom de vlag genaamd de “Star-Spangled Banner”.

Zelfs dorpjes hebben hun eigen vlag. Het geeft mensen een gevoel van verbondenheid en herkenbaarheid.

Sommige landen hebben bepaalde symbolen op hun vlaggen staan.

En voor een goede reden.

Die symbolen dragen een belangrijke betekenis voor dat land. De Canadese vlag bijvoorbeeld heeft een esdoorn blad op hun vlag, omdat ze bekend zijn voor hun ahornsiroop.

De vlag van de Sovjet-Unie bevatte een hamer en sikkel als symbool. Dit stond voor de arbeiders die in het land woonden. Ze gebruikten dit symbool omdat het communisme de regeringsvorm was van de Sovjet-Unie toentertijd. Nadat de Sovjet-Unie was gevallen, werd de vlag natuurlijk weer veranderd.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan