Home

Iedere tijd die niet deugt, grijpt terug naar het verleden Godfried Bomans


Hunebedden – Stenen uit het verleden.


Het verleden, alles wat vroeger gebeurd is, ligt onvermijdelijk achter ons.

Geschiedenis probeert dat verleden weer in beeld te brengen, op een wetenschappelijke manier. Dat maakt dat geschiedenis nooit vastligt, maar permanent wijzigt en evolueert.

Maak van je verleden geen toekomst.

Blijf niet stilstaan bij het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je op het huidige moment. Boeddha

Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst.

Verleden heb je, toekomst moet je maken.

Het leven is een eenrichtingsweg naar de toekomst.

Als ik vroeger had geleefd, was ik nu al lang dood.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


Een Keltisch patroon is dat van de Tree of Life.

Het is gemakkelijk om je dit ornament voor te stellen: handen reiken naar de hemel en hieronder zie je de omtrek van een boomwortel.

Het symbool weerspiegelt drie concepten; de lagere, de onderwereld,


het aardse leven en de hemel.

De Keltische stammen hadden een speciale relatie met de natuur, in het bijzonder waardeerden ze bomen.

Visuele afbeeldingen van hout doordrongen de Keltische huishoudelijke artikelen met een heilige betekenis, waardoor verleden, heden en toekomst visueel met elkaar werden verbonden.


Iedereen en alles heeft een verleden, een geschiedenis.

Het heden is er mede door ontstaan, dan wel het gevolg ervan.

Met dit alles, verleden en heden, lonkt de toekomst, ten goede of ten kwade.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Hoop, verbetering, ontwikkelingen en dies meer.

Het tijdsbeeld van de maatschappij, de leefwereld waar men als individu of bevolkingsgroep in leeft, bepaalt voor een groot deel de gang van zake.

Het verleden wordt soms gevolgd om te leven of vaak ook ontkend. Genoeg voorbeelden die graag terug willen naar het zgn. “betere” vroeger.

Echter vind ik dat wetenschap en maatschappelijk geweten een belangrijk gegeven vormen “beter” te worden en te anticiperen op “waan”denkbeelden.