Er zijn meerdere vestingwerken, bolwerken in Maastricht. Tijdens onze wandeling vanuit Sphinxlunet komen we via station Maastricht in de St Antoniuslaan, waar de vestingsteen te zien is van het St Anthonybolwerk ooit in 1640.


  1. Bastion, uitspringend verdedigingswerk van aarde of steen en maakt deel uit van een vesting of fort.

  2. Burcht, Een burcht of slot is een versterkte woning van een edelman en zijn familie opgericht in de middeleeuwen. Als extra versterking van de burcht worden burchten meestal omringd door een droge of natte gracht, een aarden wal en/of een zware stenen ommuring.

  3. Citadel, Een citadel is een versterking die een vestingstad domineert en zelfstandig verdedigbaar is. Een citadel kan twee verschillende functies hebben: een dwangburcht of dwangkasteel om de inwoners van de stad in bedwang te houden

  4. Fortificatie, letterlijk: versterking, vroeger ook versterkingskunst genoemd, betekent het voorzien van een plaats van verdedigingswerken. Het wordt ook gebruikt om de delen van een stad of gebouw die dienen voor de versterking van die stad of dat gebouw tegen aanvallen van buitenaf aan te duiden.

  5. Halve Maan, Een Halve maan is een in de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting.


Foto

De vestigingwerken van Maastricht zijn vestingwerken of fortificaties van de Nederlands-Limburgse stad Maastricht, gebouwd over een periode van 1500 jaar om de stad en haar inwoners te beschermen tegen vijandige aanvallen.

De stad is vanaf de Romeinse tijd tot na 1867 ommuurd en versterkt geweest.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


Termen m.b.t. vestingwerken:

6) Taillon, Taluud= vestingwerk
7) Tenaillon= Klein vestingwerk
8) Flankbatterij, Batterij die een deel van een vestingwerk of tussengelegen terreinstrook flankeert; ook wel batterij geplaatst op de flank van een vestingwerk.
9) Rastel= Bastion 2) vestingwerk
10) Gesloten V werk= Geheel omwald en rondom verdedigbaar vestingwerk.
11) Generaalstorm= massale, soms meermalen herhaalde bestorming van een vestingwerk
12) Fort= vestingwerk, Fort Sint Pieter te Maastricht, een militaire functie, thans toeristische attractie.Fort Willem I, ook genaamd Fort op de Caberg of Fort Koning Willem, is een 19de Eeuws fort aan de Kastanjelaan in de wijk Caberg, Maastricht. Het fort heeft na de opheffing van de vestingstatus van Maastricht diverse bestemmingen gehad en is thans in gebruik als speeltuin en als huisvesting voor een studentenvereniging.

13) Voorgracht= Gracht gelegen vóór de hoofdgracht van een vestingwerk.
14) Ontmantelen= Het slopen (slechten) van een vestingwerk; soms ook amoveren genoemd.
15) Terreplein= open binnenruimte van een vestingwerk; ook wel een brede walgang
16) Laboratorium= ruimte in een vestingwerk ten behoeve van het maken van munitie
17) Poort= Meestal afsluitbare doorgang door een muur of wal van een vestingwerk.

18) Citadel= deel van een vestingwerk
19) Bastille= middeleeuws vestingwerk, veelal als zelfstandige verdedigingsburcht, gelegen voor de stadspoort of -muur
20) Redoute= een eenvoudig, vierhoekig, gesloten werk, omringd door een aarden wal. Een redoute fungeerde als buitenwerk van een versterking of maakte deel uit van een linie.
21) Tracé= Grondteekening van een vestingwerk
22) Saillant= Uitspringende punt van een bastion of ander vestingwerk, waar de facen samenkomen.
23) Encientes= De belangrijkste lijn van ommuurd vestingwerk rond forten, kastelen of steden.
24) Escarp-Contrescarp= Talud van een gracht, soms met muurwerk bekleed, gelegen aan de zijde van het vestingwerk, ook wel binnengrachtsboord
25) Kostverloren= Benaming voor bouw- of waterwerken (vestingwerk, vaart, etc.) die veel geld hebben gekost en weinig opleveren.
26) Deboucheren= Uit een gedekte stelling of vestingwerk naar buiten komen van troepen voor een aanval, tegenaanval of uitval.
27) Buitenwerken= Secundaire verdedigingswerken die buiten de belangrijkste grenzen van het vestingwerk zijn gevestigd.
28) Ravelijn= Onderdeel van een vestingwerk, tussen twee bastions in de vestinggracht gelegen drie- of vierhoekig eilandje
29) Defileren= Het zodanig inrichten van een vestingwerk dat kwetsbare wallen of muren gedekt zijn tegen vijandelijk vuur en waarneming.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Numering bij vestingkaart Mt

1 Boschpoort
2 Brusselsepoort
3 Tongersepoort
4 Sint Pieterspoort
5 Duitsepoort
6 Sint Maartenspoort
7 Kat Hoog Frankrijk
8 Kat Nassau
9 Kat Brandenburg
10 Tongersekat

Foto

11 Rondeel Haet ende Nijt
12 Rondeel de Vijf koppen
13 Lunet Sint Pieter
14 Bastion Nassau Weilberg
15 Kroonwerk Hessen
16 Lunetten van Aylva
17 Bastion Carolina
18 Avance La Rive
19 Lunetten van de Nieuwenhof
20 Lunet Cassel

21 Bastion Brunswijk
22 Jeker Bastion
23 Bastion Wilhelmina
24 Lunet voor Bastion Wilhelmina
25 Couvreface Tongeren
26 Bastion Waldeck
27 Ravelijn voor de Tongersepoort
28 Lunet Drente
29 Couvreface Wilcke
30 Bastion Willem

31 Redan Stad en Lande
32 Lunet Bentinck
33 Couvreface Brandenburg
34 Bastion Brandenburg
35 Lunet Overijsel
36 Couvreface Friesland
37 Bastion Engeland
38 Lunet Vroenhof
39 Couvreface Louise
40 Couvreface Raad van State

41 Bastion Brussel
42 Lunet Utrecht
43 Bastion Prins Frederik
44 Bastion Staten Generaal
45 Lunet Zeeland
46 Couvreface Dumoulin
47 Bastion Stadhouder
48 Bastion Maria
49 Lunet Holland
50 Bastion Erfprins

51 Bastion Saxen
52 Tenaille achter Saxen
53 Lunet Gelderland
54 Bastion Holstein
55 Bastion Oranje
56 Fort Koning Willem
57 Tenaille achter Bastion A
58 Bastion Tettau
59 Ravelijn voor de Boschpoort
60 Biesenbastion of Bastion des Tombe

61 Lunet Le Roi
62 Bastion Aylva
63 Redoutes op het Sint Antoniuseiland
64 Bastion de Veye
65 Bastion Zoutelande
66 Bastion Hertel
67 Lunet Sint Antony
68 Sint Maartensbastion
69 Lunet Turenne
70 Ravelijn Limmel

71 Galgenbastion
72 Lunet Valkenburg
73 Ravelijn de Raaf
74 Lunet Enghien
75 Parma Bastion
76 Ravelijn aan de hoge Maaspunt
77 Bastion de Rooy
78 Redout op het eiland Sint Pieter
79 Bastion Randwijk
80 Fort Sint Pieter


I Helpoort
II Looierspoort
III Lenculenpoort
IV Tweebergerpoort
V Grote Poort
VI Leugenpoort
VII Veerlinxpoort
VIII Onze Lieve Vrouwepoort
IX Batpoort
X Waterpoort
Xl Oude Pieterspoort

A Bastion A
B Bastion B
C Bastion C of Dibbets
D Bastion D
a Ravelijn A
b Ravelijn B
c Ravelijn C