Verhalen worden verteld, geschreven, uitgebeeld, gezongen, enz.

Dit gebeurd in alle Talen die er zijn, waaronder ook streektalen, dialecten en niet te vergeten de lichaamstaal.

De Ethnologue (wetenschap van de talen van over de wereld) heeft momenteel een lijst van ongeveer 6800 levende hoofdtalen en 41.000 alternatieve taalnamen en dialecten.

TAAL, DIALECT: synoniemen:

 1. Accent, Let op: Spelling van 1858 toon der stem in het spreken;

    • zekere uitspraak, als, wanneer men zegt: hij heeft een slecht of goed accent;

    • toonteeken eener lettergreep;

    • de nadruk des toons in de muzijk.

    • Accentuatie, de regte plaatsing der accenten.

    • Accentueren, met accenten teekenen;

    • behoorlijk uitspreken,

 2. Dialect, variëteit van een nationale taal, die gesproken wordt in een streek of dorp

 3. Gewestelijke taal, streektaal

 4. Gewestspraak,

 5. Gewesttaal

 6. Gouwspraak

 7. Plat

 8. Regionale taal

 9. Taal

 10. Taaltje

 11. Taalvariant

 12. Tongval

 13. Volksspraak

 14. Het begrip streektaal of regionale taal

 1. Idioom

 2. Karakteristieke uitspraak

 3. Niet beschaafde taal

 4. Patois (Het patois stond bekend als taal die op het platteland gesproken werd
          onder de lage stand, het patois kan dus verschillen per regio.
  )

 5. Plaatselijke spreekwijze

 6. Plaatselijke taal

 7. Programmeertaal

 8. Regionale taal

 9. Spraak

 10. Spreektaal

 11. Streektaal

Het begrip streektaal of regionale taal is aan een bepaalde streek gebonden.

Een streektaal in deze betekenis komt in grote lijnen overeen met een dialect.

Dialect is in de taalkunde de benaming voor een talige variëteit die niet als standaardtaal geldt.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Lichaamstaal is een geheel andere vorm van communicatieve boodschappen, dat door middel van gebaren, mimiek, lichaamshouding, stemgeluid en oogcontact wordt overgebracht.

Het is een vorm van non-verbale communicatie, die net zoals taal, veel inhoudelijke informatie kan overbrengen.

De mens is een sociale soort. Menselijk contact bestaat voor een groot gedeelte uit communicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van taal.

Iedereen spreekt het en iedereen begrijpt het, ook al weet niet iedereen het van zichzelf.

Onder lichaamstaal verstaan we alle signalen die we geven aan andere mensen, zonder woorden te gebruiken. Wetenschappers spreken van non-verbale communicatie.

Naast de meest uiteenlopende houdingen en gebaren behoren tot de lichaamstaal ook geluiden.

Meer dan 50 procent van onze communicatie brengen we over zonder woorden.

Door het interpreteren en helpen verwoorden van lichaamstaal, wordt vaak de eerste stap gezet naar een beter contact.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan