Home

Een verhaal of vertelling is een weergave van al dan niet verzonnen gebeurtenissen.


Het vertellen ervan is naar alle waarschijnlijkheid de oudste vorm van vermaak die de mensheid kent.


Tegenwoordig worden nog steeds sagen, sterke verhalen, sprookjes en moppen verteld en geschreven.

Een verhaal vanuit de mondelinge traditie wordt ook wel volksverhaal (Een volksverhaal is een verhaal met een verhalende kern (begin, midden, einde) en handelende personen. Het voornaamste criterium is dat het mondeling wordt doorverteld tussen (groepen) mensen en daarbij doet het er niet toe hoe oud het is, waar het vandaan komt en of het niet ook een rol speelt in de geschreven overlevering.)

Verhalen hebben hun eigen plaats in tijd en ruimte, waarbij ze zich in de regel weinig aantrekken van land- of taalgrenzen.

Meestal valt niet te achterhalen waar het verhaal het eerst verteld is en door wie. Het is doorgaans anoniem van oorsprong, net als de Broodje-Aap verhalen.

Volksverhalen maken deel uit van de 'orale kunst' (verbal art of vertelling) van het dagelijkse leven in heden en verleden, t.o.v. geschreven (Taal) en visuele uitingen (Grottekeningen).


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan