Home

Techniek komt van het Griekse woord technè dat kunst betekent.

Een vakman kan een bepaalde techniek 'als methode' beheersen. Dit is dan een, door veelvuldige oefening, verkregen vakkundige, gestructureerde manier van handelen.

Dít gestructureerde handelen of het in het werk, sport, spel of in het huishouden is, noemen we techniek.

Dit kan op een zo hoog niveau dat het kunst is. Tussen de kunstenaar en de technisch vakman zijn dan ook alleen maar uiterlijke verschillen waar te nemen. Ze werken immers beiden aan verschillende projecten.

Echter voorafgaand aan, maar ook tijdens een technisch project, kan de vakman niet zonder zijn creativiteit en het gebruik van creatieve methodes.

We komen techniek tegen in:

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Dit zijn de diverse vormen van techniek

 • Informatietechniek

 • Metaaltechniek

 • Militaire Systemen en Technologie

 • Procestechniek

 • Regeltechniek

 • Ruimtevaarttechniek

 • Revalidatietechniek

Richtingen in de techniek:

Samengevat kunnen wij zeggen dat techniek gaat over het oplossen van problemen en behoeften en technologie gaat over innovatie en het gebruik van verschillende takken van wetenschap.

Beiden spelen een belangrijke rol in onze moderne maatschappij.

Dit maakt kennis over deze onderwerpen dan ook zo belangrijk, want dit is veel breder dan enkel ‘natuur en techniek’ onderwijs.

Kennis en hulpmiddelen die nodig zijn om bijvoorbeeld apparaten, machines en andere complexe voorwerpen te ontwerpen, te laten werken en te herstellen.

De diverse betekenissen van Techniek:

 1. Bedrevenheid

 2. Beschaving

 3. Bewerktuiging1

 4. Cultuur2

 5. Kunde

 6. Kunstwoordenleer

 7. Leervak op school

 8. Praktisch toegepaste ingenieurswetenschap 1. Procédé

 2. Schoolvak

 3. Tak van wetenschap

 4. Technische hulpmiddelen

 5. Technologie

 6. Vaardigheid

 7. Vak op school

 8. Verworven bedrevenheid

  Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Bewerkingen1, die nodig zijn voor een vakgebied; bedrevenheid, vaardigheden, die nodig zijn om iets tot stand te brengen, die behoren tot de industrie.

In de danskunst2, Ten eerste de belangrijke kenmerken van het ballet, zoals passen, draaien, en pointedansen. Ten tweede, de vaardigheid waarmee een danser ze uitvoert.

Alles wat mensen hebben gemaakt hoort bij de techniek. In de techniek bedenken we oplossingen voor allerlei behoeften. Zo maken mensen kleren om het warm te hebben. Mensen maken stoelen om lekker te kunnen zitten.