Storm Corrie raast over Nederland: harde windstoten en omgevallen bomen. De eerste storm van 2022 raast over het land. Vooral in het westen en noordwesten waait het hard.

Storm is een zeer harde wind binnen een grootschalig weersysteem, een depressie.

Nederland is nu goed beschermd tegen storm en hoogwater.
Op 31 januari, 69 jaar geleden, was dat anders. Op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant braken de dijken, omdat ze de hoeveelheid water niet aan konden.
Het is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw.
Na de watersnoodramp van 1953 werd nog duidelijker hoe belangrijk het is ons goed te beschermen tegen overstromingen.

Het gebied binnen een depressie waar stormkracht heerst, heet het stormveld.

Storm is gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 of meer op de schaal van Beaufort.


Het KNMI gaat uit van storm of windkracht 9 als een uurgemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 kilometer per uur (20,8 - 24,4 meter per seconde) gemeten wordt.


Volgens de schall van Beaufort (De schaal van Beaufort wordt gebruikt om de snelheid van de wind aan te duiden. De schaal werd in 1805 opgesteld door de Ier Francis Beaufort.

Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind.) is er sprake van storm als er een 10 minuut gemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 km/u gemeten wordt.


Een storm leidt tot schade aan dakpannen en schoorsteenkappen en veroorzaakt lichte schade in de bossen.

Tijdens een storm wagen alleen zwaluwen en eenden zich nog in de lucht.

Alle insecten blijven aan de grond.

Op zee zijn hoge golven te zien met zware schuimstrepen en rollers. Door verwaaid schuim is het zicht boven zee slecht.

Extreme regen, hagel en wind kunnen voor veel schade in Nederland zorgen. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders goed verzekerd tegen stormschade.

Door het veranderende klimaat verwachten verzekeraars dat de schade wel gaat toenemen.Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Een tropische cycloon, ook wel orkaan, cycloon, tyfoon of taifoen, is een tropische storm waarvan de windsnelheden de orkaandrempel, windkracht 12, overschrijden.

Dat houdt in dat er windsnelheden voorkomen van meer dan 63 knopen, ongeveer 117 kilometer per uur.Er is een botsing tussen warme lucht (van de zee) en koude lucht.
Door deze botsing ontstaat er een lagedrukgebied.

Dit 'gebied' gaat door wind vervolgens draaien en gaat steeds harder waaien.

Door de combinatie van wind en de extreme neerslag krijg je een tropische storm: de orkaan.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


Boven zee valt er weinig aan te richten, maar een orkaan dreigt wel verwoestend te worden wanneer er land in zicht is.

Met windsnelheden van boven de 250 kilometer per uur waaien daken van huizen, breken bomen als luciferhoutjes en worden voertuigen van de weg geblazen.

De ene orkaan is gevaarlijker dan de ander.


Boven het koudere Atlantische zeewater transformeert een orkaan tot een 'zeer zware storm' uit het zuidwesten.

Zo'n zeer zware storm heeft geen warm zeewater meer nodig, maar haalt zijn energie uit temperatuurverschillen in de lucht.Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Een tornado of wervelstorm is een wervelwind met zeer grote windsnelheden, tot enkele honderden kilometers per uur, en een diameter van enkele tientallen meters tot een paar kilometer.

Een tornado is meestal zichtbaar doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal van het aardoppervlak wordt opgetild.

Een tornado is een rondtollende draaikolk van lucht. Het ontstaat als er onder koude, droge lucht een laag van warme, vochtige lucht zit.

De warme lucht stijgt in een spiraal op naar boven. Als het waait, gaat de spiraal steeds sneller draaien.

In het kort: een orkaan kan je het beste zien als een gebied met op grote schaal veel regen en veel wind.

Een tornado is een wervelwind van meestal enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Hij is zichtbaar als 'slurf' en komt soms voor bij zeer sterke onweersbuien.

Een windhoos is een wervelwind die vaak als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk zichtbaar is.

Vooral in de zomerperiode, maar soms ook in de winter, gaan buien zo nu en dan vergezeld van windhozen. De hoos trekt met de bui mee en kan ook een spoor van vernielingen achterlaten.

"Dat er een verschil zou zijn tussen een windhoos en een tornado, is een misverstand.

Een tornado is het Engelse woord voor een windhoos, het zijn dus synoniemen.

Wel zie je vaak dat het woord windhoos gebruikt wordt voor minder zware tornado's.

Dat is weer niet terecht.