Stonehenge (1877). (Public Domain) via Wikimedia Commons

Nieuwe doorbraak (augustus 2020) in onderzoek naar Stonehenge: 900 jaar oude mythe bevat mogelijk toch een kern van waarheid

Stonehenge. De stenencirkel op de vlakte van Salisbury, in centraal Zuid-Engeland (‘Wessex’) spreekt al duizenden jaren tot de verbeelding.

Eerder waren mensen van mening dat Stonehenge een Keltische druïdentempel was.

Er woonden mensen die enkele kilometers verderop een monument voor hun doden oprichtten: Stonehenge.

Archeologen van de University College in Londen hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan tijdens hun onderzoek naar Stonehenge: in een steengroeve in Wales zijn lege gaten voor stenen gevonden die overeenkomen met de dwarsdoorsnede van de stenen van Stonehenge.

Dit zou betekenen dat een deel van de steencirkel mogelijk eerst op een andere plek stond. Volgens onderzoeker Mike Parker Pearson zou de legende van Geoffrey van Monmouth, genaamd de ‘Dans der Reuzen’, dan toch weleens een kern van waarheid kunnen bevatten. Wat is het verhaal achter deze mythe?

Bron C.Goosen

Het wordt door de onderzoekers de meest opwindende vondst genoemd die ze ooit hebben gedaan tijdens hun onderzoek naar Stonehenge. Al in 2015 stelden de archeologen van de University College in Londen vast dat sommige stenen van Stonehenge uit een steengroeve in de Preseli Hills, in het zuidwesten van Wales, komen. Drie jaar later, in 2018, vonden ze in de buurt van de groeve overblijfselen van Waun Mawn, een monument dat erg lijkt op de steencirkel van Stonehenge en zo’n 225 kilometer van Stonehenge, Amesbury, vandaan ligt. Op dit moment bestaat Waun Mawn uit nog maar vier stenen, maar bij een recente opgraving door de Londense archeologen zijn sporen van gaten ontdekt waar ook stenen gestaan moeten hebben.

De gaten hebben precies dezelfde omtrek als de stenen van Stonehenge en een aantal stenen van Stonehenge zijn van hetzelfde type als die van de steencirkel in Wales.

Uit onderzoek blijkt dat het Welsche monument rond 3400 voor Chr. gebouwd moet zijn. Het westen van Wales was in die tijd vrij dichtbevolkt, maar van na 3000 voor Chr. is haast niets meer te vinden uit die regio of van het volk dat daar leefde. Het lijkt alsof ze plots zijn verdwenen. Dit valt samen met de tijd dat 225 kilometer verderop Stonehenge werd gebouwd. Vermoedelijk heeft het volk dat daar leefde het meegenomen en opnieuw opgebouwd.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Onzin?

Voor grote delen van Noordwest-Europa, inclusief de Britse eilanden, zijn de vroege middeleeuwen een relatief groot gat in de geschiedschrijving. Er zijn maar weinig geschreven bronnen uit die tijd overgebleven. Zoals al eerder gezegd, het verhaal van Geoffrey van Monmouth wordt niet bepaald gezien als waarheidsgetrouw, maar veel legendes bezitten een kern van waarheid.