Emissie (uitstoot):

Stikstofoxiden (Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. In de lucht wordt het uitgestoten stikstofmonoxide (NO) vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het verkeer.) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. Ammoniak komt vooral uit de veeteelt (mest).

Boeren gebruiken mest omdat het zorgt voor een betere plantengroei en hogere gewasopbrengsten.

Onder voorwaarden mogen Nederlandse boeren meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken dan de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft. Dit heet derogatie. Nederland heeft een zogenaamde derogatiebeschikking (ontheffing) gekregen. Dit heeft onder meer te maken met het langere groeiseizoen in Nederland.

Derogatie is een officieel woord om met toestemming van de EU af te wijken van een algemeen vastgestelde norm. Deze norm is vastgesteld op 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare grond. Het woord staat in verband met de Europese mestwetgeving, die sinds 1 januari 2006 geldt.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

De stikstofproblematiek is het schadelijke gevolg voor ecosystemen van een overschot aan uitstoot van reactieve stikstofverbindingen in de stikstofkringloop door menselijke toedracht.

Een gevolg van de stikstofdepositie in ecosystemen is eutrofiëring ((van het Oudgriekse εὐτροφία (eutrophia), dat goede voeding betekent) is de vergroting van de voedselrijkdom in met name water).

Teveel stikstof is slecht voor de natuur. Planten die van stikstof houden, zoals grassen, brandnetels en bramen, groeien extra hard. Zo verdringen ze kwetsbare planten.

Insecten, vogels en andere dieren die afhankelijk zijn van deze planten verdwijnen daardoor ook.

Veranderingen in de berekende emissie van ammoniak (NH3) in Nederland per bron in de periode 1990-2017 (in kiloton; 1 kiloton = 1 miljoen kg; 1 kiloton ammoniak = 0,82 kiloton stikstof).

Stikstof afvangen:

Zo dragen grote bomen substantieel bij aan het afvangen van stikstof in de stedelijke omgeving.

Zo kan Hedera (Klimop, ook wel eiloof, veil of ifte genoemd, is een groenblijvende, houtige liaan uit de klimopfamilie. De plant groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en ook schoorstenen, en tegen bomen waaraan de plant zich met korte hechtwortels vastklampt.) 3 tot 5% stikstof vastleggen, en dennen en mossen zelfs 5 tot 7%. Ook elzen zijn goede stikstofbinders dankzij de bacterie Frankia alni die hier op groeit.

Daarnaast is de kroosvaren een goede stikstofbinder, maar ook oorzaak van O2 tekort in het water.
Maatregelen om stikstofprobleem op te lossen:


  1. Maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u. ...

  2. Aanpassing veevoer zorgt voor minder ammoniak. ...

  3. Opkopen van veehouderijen die willen stoppen. ...


  4. Extra geld om stallen te verduurzamen. -->

  5. Extern salderen mogelijk maken voor veehouders.

  6. Binden van CO2. ...

  7. De geheimen van stikstof, advies?!.. …

  8. Diverse aanpakvormen ter afvang van NH3 en CO2, de oplossing!?! ...


Schadelijke stikstof is:

Maar er zijn ook verbindingen met stikstof die wél schadelijk kunnen zijn, zoals stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Te veel daarvan is ongezond en slecht voor de natuur. Stikstofoxide (NOx) komt vooral in de lucht door het verkeer (uitlaatgassen) en de industrie.


De grootste stikstof vervuiler is Schiphol en Tata steel, ze staan bovenaan de top-100 stikstofoxiden en de veeteelt.
Alle sectoren, dus ook verkeer, industrie en de luchtvaart moeten bijdragen aan een oplossing.


Stikstof uit de grond

Stikstofgebrek kan ontstaan door het onderwerken van stro en houtsnippers, omdat voor de afbraak van deze stoffen, de bacteriën stikstof onttrekken aan de bodem.

Compost en dierlijke mest, bloedmeel en hoornmeel zijn natuurlijke bronnen van stikstof. Bloedmeel (Bloedmeel is gedroogd en fijngemalen bloed, afkomstig van slachthuizen. Het is een organische meststof die ongeveer 13% stikstof bevat. Het kan in water opgelost worden en in vloeibare vorm aan de bodem toegevoegd worden.) en hoornmeel (Hoornmeel is een natuurlijke meststof, afkomstig van dierlijk materiaal. Het is erg goed voor de bloei van bloemen. Het maakt een wereld van verschil! Gebruik het bij planten op schrale grond, die wel wat extra voeding kunnen gebruiken.) zijn verkrijgbaar in poedervorm.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan