De sojaboon is een peulvrucht, afkomstig van de sojaplant, die als grondstof voor veel sojaproducten wordt gebruikt. Soja bevat 19% vet en 35% eiwit.

Sojaolie is, na palmolie, de meest geconsumeerde plantaardige olie wereldwijd.

Voor 1 kg soja is er 0,6 kg CO2 uitstoot. ... De soja die in vleesvervangers wordt gebruikt is vaak duurzaam geteeld.

Soja die niet duurzaam wordt geteeld zorgt voor ontbossing, verwoestijning en erosie.

En om je alvast een idee te geven. De productie van vlees stoot 78x meer CO2 uit dan de productie van soja. 1 kg rundvlees heeft 46,8 kg CO2 uitstoot.

1 kg soja heeft 0,6 kg CO2 uitstoot. Het verschil is 46,2 kg CO2 uitstoot, per kilo voedsel.

Het broeikaseffect is een proces op aarde dat de natuur zelf regelt.

Het zorgt ervoor dat we kunnen leven op aarde.

De zonnestralen van de zon komen naar de aarde toe. De aarde zet deze straling om in warmte en straalt deze deels terug richting de ruimte.

De broeikasgassen zorgen ervoor dat die warmte wordt vastgehouden. Door het broeikaseffect blijft het een goede temperatuur op aarde en wordt het niet te koud.

Zonder de broeikasgassen zou het -18 graden zijn op de wereld.


Het versterkte broeikaseffect is een proces op aarde waar de mens voor heeft gezorgd.

Er zijn meerdere broeikasgassen die voor het versterkt broeikaseffect zorgen.

Bijvoorbeeld koolstofdioxide (CO2). Deze komt vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals benzine, aardolie en aardgas.

Bij autorijden, verwarmen van woningen en productie door industrie komt CO2 vrij.

Methaan is een andere belangrijke broeikasgas en komt uit moerassen, venen (grond met plantenresten) en koeien (poep). Methaan en koolstofdioxide zijn de belangrijkste broeikasgassen.

Deze gassen stijgen op en gaan als een soort deken om de aarde heen.
Door
die deken van de broeikasgassen kan de warmte niet weg.

Daardoor wordt het steeds warmer op aarde.

Daarnaast worden er ook veel bomen gekapt. Bomen maken van koolstofdioxide zuurstof, met minder bomen komt er steeds meer koolstofdioxide en steeds minder zuurstof.

De sojaboon ligt namelijk onder vuur door ontbossing en gebrek aan transparantie in de keten.

Vooral de Niet-duurzaam geteelde soja zorgt voor ontbossing, verwoestijning en erosie.
Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

In veel producten zit echter duurzaam geteelde of biologische soja, die niet ten koste gaat van het kappen van regenwoud.

Deze soja komt steeds vaker uit Europa.

Overigens wordt er voor het maken en bewaren van sojadrank wel veel energie verbruikt.

De sojabonen moeten namelijk verwerkt worden en de drank moet gekoeld worden.

In dat opzicht is soja dus niet milieuvriendelijker.
Gevolgen:

Sinds 1980 is er 40% van het ijs op Antarctica gesmolten.

Wetenschappers verwachten dat het ijs op Antarctica in 2040 allemaal gesmolten is.

Dieren en planten verliezen op deze manier hun leefgebied, hun voedsel of ze kunnen de warmte niet aan.

Ook de gletsjers smelten over de hele wereld. Het gevolg hiervan is dat er veel dieren, planten en mensen naar andere gebieden moeten gaan. Of ze sterven uit.

IJs weerkaatst door de witte kleur ook veel warmte. Maar er smelt steeds meer ijs door de warmte. Er wordt vervolgens nog minder warmte teruggekaatst. Waardoor er nog meer ijs smelt. Zo wordt het steeds warmer.