Straottaol-leesplankje

Leesplankje Normaalwoorden vormen ook het uitgangspunt van de bekende ‘leesplankjes’, die een volgende stap in de ontwikkeling van het leesonderwijs vormden. Het meest bekend is het aap-noot-mies-plankje van M.B. Hoogeveen (1863-1941), dat in 1910 werd uitgegeven door J.B. Wolters te Groningen. Hieraan gingen echter andere plankjes vooraf. Hoogeveen, onderwijzer te Deventer, ontwikkelde rond 1894 het eerste plankje. Zijn uitgangspunt was onder andere dat de kinderen een actieve rol moesten hebben bij het leren lezen . Bezig zijn met losse letters zou dit bevorderen. Kern van de methode was het ontleden van woorden in klanken (analyse) en het vervolgens samenvoegen van klanken tot woorden (synthese). Het eerste plankje bevatte andere woorden dan het aap-noot-mies-plankje uit 1910. De eerste versie bevatte de woorden raam, roos, neef, fik, gat, wiel, zes, juk, schop, voet, neus, muur, bijl, hok, duif en ei. Dit plankje werd in 1898 te Deventer uitgegeven door M.D. Brinkgreve. Het leesplankje voor de leerlingen ging vergezeld van een doosje met letters, een klassikale plank en een uitgebreide handleiding. Een leesplankje is een hulpmiddel bij het leren lezen. Het bestaat uit een plankje met een of meer richels waarop de letters van het woord dat boven de richel is afgebeeld gelegd kunnen worden. ... Het leesplankje helpt daarbij, doordat de leerling de letters legt en zo het woord ziet ontstaan. Pikkatrillaz brengt T-shirt uit met moderne variant van Veldeke-woorden.
Hiphopband Pikatrillaz presenteert op de valreep het leesplenske vaan de Mestreechter Straottaol.
Ze noemen het hun eerbetoon aan het originele leesplankje van de Mestreechter Taol.

De Pikkatrillaz, Maastrichts bekendste hiphopband - nog even want ze kappen er per 31 december 2009 mee -,
brengt een T-shirt uit met daarop het leesplankje van de straottaol.

Het is even wennen: geen lôtsj (speen), kuusj (varken), zeijbaor (zeef) of maosbrök (Maasbrug),
maar geheel eigentijdse termen van de Maastrichtse straat.
Volgens de Pikkatrillaz heb je het dan over zaken als

Lees verder


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Vreemd is het initiatief niet, want er was geen band die de Maastrichtse volksmuziek en de eigen hiphop zo met elkaar verweven heeft.
En dan is het logisch dat er tegenover de 'nette' lijst van Veldeke Krink Mestreech, woorden geplaatst worden uit je eigen belevingswereld.
Wat vindt de Veldeke Krink Mestreech daar eigenlijk van?
"We hebben ervan gehoord, het onderwerp staat op de agenda van onze eerstkomende vergadering", zegt voorzitter Els Ottenheijm.
"Welke woorden gebruikt Pikkatrillaz eigenlijk?
En hoe schrijven ze die?
Mm, klinkt goed".
Haar conclusie: "Wij als Veldeke proberen de taal door te geven, ’t Ingele Gilde en Pikkatrillaz van de jongere garde doen dat ook.
Leuk!
Dat nuanceert meteen het beeld dat alleen wat grijze ouderen alleen bezig zijn met het behoud van het Mestreechs, haha".
Het T-shirt is te koop voor vijftien euro (exclusief verzendkosten) via: http://www.pikkatrillaz.nl/.

Bron:© Joos Philippens 14 oktober 2009 gazet De Limburger