Home

Roddel is een uiting van een negatief, speculatief, suggestief, onthullend dan wel tendentieus bericht over iets of iemand, zonder dat het onderwerp van die uiting er zelf bij betrokken is.

Roddelen betreft dikwijls het ruchtbaar maken van desinformatie of iets negatiefs over iets of iemand. Zo kan het dan ook deel uitmaken van pesten.

Roddelen kan zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld per brief, e-mail, Whats app, Instagram of sms (Sociale Media).

Wanneer via het internet negatieve geruchten over iemand worden verspreid kan er een overlap bestaan met cyberpesten.

Hoewel het praten (of liegen) over anderen niet altijd als verwerpelijk wordt gezien, is het in zijn zuiverste juridische vorm wel degelijk strafbaar volgens Nederlandse wetgeving.

Ondanks deze theoretische strafbaarheidsstelling is het in praktijk vaak moeilijk bij wijdverbreide roddel een boosdoener aan te wijzen en te straffen; bovendien is de reputatie van het onderwerp in kwestie dan al beschadigd.

Omdat de persoon in kwestie niet aanwezig is, kan deze zich niet tegen eventuele onwaarheden of aantijgingen verdedigen. Bovendien kunnen verhalen die van mond tot mond gaan een eigen leven gaan leiden doordat men er (bewust of onbewust) dingen bij verzint.

Roddels kunnen op deze wijze uiteindelijk reputaties verwoesten en een tactisch instrument vormen als wapen tegen een opponent, zoals bijvoorbeeld een concurrent of tegenpartij.

De onderwerpen zijn legio en kunnen onder andere omvatten:

 • professionele (in)competentie;

 • huwelijkse ontrouw en/of prostitueebezoek;

 • afwijkende seksuele voorkeuren;

 • ongelukkige uitspraken die de persoon zou hebben gedaan;

 • aan de persoon toegeschreven denkbeelden of (politieke) voorkeuren;

 • juridische problemen, belastingfraude of strafbare feiten van de persoon in kwestie;

 • kledingkeuze, religiekeuze of levenswijze;

 • partnerkeuze en/of (vermeende) zwangerschap;

 • ziekte en gezondheid van derden;

 • onheuse bejegening van personen in de omgeving.

  Klik hier om naar de vorige pagina te gaan