Van Facebook tot nieuwsapplicaties, nog nooit is de keus uit nieuwsaanbod zo groot geweest. Daardoor ontstaan veel nieuwe routines, van het checkrondje op de smartphone tot het delen van (nep)nieuws in WhatsApp-groepen.

Zulke veranderende nieuwsgewoonten hebben ook impact op de sociale functie van nieuws.

Maar ook in een veranderend medialandschap is nog steeds een verbindende rol gereserveerd voor het nieuws.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Social media is een verzamelbegrip voor de online platformen waarop gebruikers de inhoud verzorgen, met of zonder redactionele of professionele tussenkomst. Centraal staat hierin de interactie en dialoog tussen de gebruikers.

Online platformen, zoals weblogs, fora, diensten als Twitter en Youtube, sociale netwerken als Linkedin, Facebook en Hyves, enz., met als kenmerk dat de gebruikers zelf de inhoud verzorgen, hebben geen of nauwelijks tussenkomst van een professionele redactie.

Zoom Video Communications is een Amerikaans softwarebedrijf voor teleconferentie. Met dit platform kunnen videoconferenties, online-vergaderingen, chatsessies en mobiele samenwerking georganiseerd worden.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan