OnderzoeksPiramide ‘Goed Werkgeverschap’

Hoofdkenmerken

Onderliggende onderzoeksaspecten


1. Beloning & Arbeidsomstandigheden

 1. a. Inhoud werk

 2. b. Belonen

 3. c. Werkdruk

 4. d. Arbeidsomstandigheden

 5. e. Rechtvaardigheid/geloofwaardigheid beloningsbeleid

2. Opleidings- & Ontwikkelingsmogelijkheden

 1. a. Opleidingsmogelijkheden

 2. b. Ontwikkelingsmogelijkheden

 3. c. Doorstroom/groei mogelijkheden

3. Communicatie & Cultuur

 1. a. Communicatie tevredenheid

 2. b. Informatie voorziening

 3. c. Klimaat

4. Leiderschap & Verantwoordelijkheden

 1. a. Helderheid doelstellingen

 2. b. Leiderschap

 3. c. Vrijheid/verantwoordelijkheden en autonomie

 4. d. Ambassadeurschap

5. Effectiviteit en Toekomstgerichtheid

 1. a. Commitment & loyaliteit bij de organisatie

 2. b. Perceptie op effectiviteit van de organisatie (naar buiten gericht, aanpassingsvermogen)

 3. c. Elementen van ‘Het Nieuwe Werken’

Totaal

18 gezichtspunten

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan