Pinksteren heeft twee verschillende betekenissen:

De betekenis in het jodendom en de betekenis in het christendom.

Bij het jodendom staat vooral de afsluiting van de Pesach centraal.

Het Christendom zegt met Pinksteren dat de Geest van Christus, zoals Hij had beloofd, te zullen zenden naar de gelovigen.

Hierdoor waren de mensen tot dingen in staat die ze niet hadden verwacht van zichzelf.


In de Bijbel was het Pinksterfeest een oogstfeest. In de tabernakel en later in de tempel werd stilgestaan bij het einde van de tarweoogst. Het volk ging naar de tempel om de Heere te danken voor de oogst. Het was gebruikelijk om daar een spijsoffer te brengen. Twee broden moesten voor het aangezicht van de Heere bewogen worden, als een beweegoffer. Deze twee broden waren een beeld van de Kerk, die zal bestaan uit Joden en heidenen. Al het oude gist is weggedaan, nu zit er in de broden bij Sjavoeot nieuw gist. Dat is een symbool van de Heilige Geest. Zoals gist door het hele deeg trekt, moet de Heilige Geest door het hele leven trekken.


Pinksteren is altijd tien dagen na Hemelvaartsdag en 7 weken na Pasen. Pinksteren is altijd op een zondag, maar de datum verschilt per jaar.

Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd en daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinksteren: Het woord is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat 50 betekent.


Pinksteren valt op z'n vroegst op 11 mei en op z'n laatst op 14 juni. Het is gemiddeld de meest zonnige periode van het jaar met een gemiddelde middagtemperatuur van 15 of 16 graden aan zee tot 18 tot 20 graden in het binnenland.


Pinksteren wordt niet alleen traditioneel gevierd.

Zo vinden er door het hele land door activiteiten plaats.

Een van de populairste is Pinkpop. (Landgraaf in Limburg)

Vroeger heette dit festival Pop met Pinksteren.

Veel vrijmarkten met optredens

Met tweede pinksterdag worden er door het hele land verschillende evenementen georganiseerd. Er worden pinkstermarkten en verschillende pinksterfeesten – en festivals georganiseerd.

Omdat het met Pinksteren meestal zonnig weer is gaan de meeste mensen een dagje weg op Tweede Pinksterdag, koopzondag en woonboulevards.


De katholieke kerk heeft zich in de middeleeuwen steeds ingespannen om extra feestdagen te koppelen aan de belangrijkste christelijke feestdagen. De kerkelijke viering van de hoogfeesten (Kerstmis, Pasen, Pinksteren) duurde zelfs acht dagen. Dat onderstreepte de betekenis van het feest. De gedachte achter de extra dagen was dat het mensen in staat stelde vaker naar de kerk te gaan. Daarnaast had die dag een belangrijke sociale functie.

Feestdagen waren de enige dagen in het jaar waarop personeel vrij had.

Op die dagen werd van alles geregeld: het waren data waarop arbeidsovereenkomsten ingingen of afliepen, lonen werden uitbetaald en waarop verhuisd werd van de ene dienst naar de andere.

Op paas-, pinkster- en kerstmarkten werden inkopen gedaan, konden jongelui elkaar ontmoeten en er werd aan sport, spel en ander vermaak gedaan (zie afbeelding, een Pinksterblom). Uniforme regels voor extra dagen ontbraken echter. De praktijk verschilde van plaats tot plaats.


Ook werd er vroeger vaak Pinksterblom gevierd.

Hierbij werd het mooiste ongehuwde meisje van het dorp gekozen en zij werd dan door mannen uit het dorp versierd. Deze vorm van viering zie je tegenwoordig nergens meer.

De pinksterbloem bloeit van april tot juni. Hoewel de naam anders doet vermoeden, bloeien zij juist vroeg in het voorjaar rond Pasen en nauwelijks rond de pinksterdagen. foto


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan