Witte Donderdag, Goede vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, wat betekenen die dagen eigenlijk?

Voor vrome Limburgers ongetwijfeld één van de hoogtepunten van het jaar, voor anderen business as usual.

De Goede Week die vanaf Palmzondag tot met het Paasfeest loopt.

De betekenis van deze religieuze feestdagen op een rijtje:

Vastenperiode
Voor de aanleiding van deze heilige dagen moeten we terug naar Aswoensdag, het traditionele begin van de vastenperiode.


Fanatieke christenen vasten dan voor een periode van veertig dagen.


Vroeger dienden kerkgangers zich in die periode aan een streng protocol te houden en mocht er slechts één keer per dag gegeten worden.


Tegenwoordig zijn 'de duimschroeven' minder vast aangedraaid.


Mensen die vasten minderen of stoppen met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of -hoe modern- social media.


Tijdens de veertig dagen durende vastenperiode wordt overigens wel een beetje gesmokkeld: de periode tussen Aswoensdag en Pasen telt eigenlijk zesenveertig dagen.


De zes zondagen die in deze periode vallen, gelden daarom als uitzondering op dit vasten.


Een soort cheatday met toestemming van de Heer.

Goede Week
Pasen geldt als de finish van deze vastenperiode. De week vóór Pasen staat zodoende bekend als de Goede Week, met als hoogtepunt het Triduum Sacrum, het Paastriduüm.

Dat is de verzamelnaam van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Tijdens deze week herdenken christenen de gebeurtenissen die de kern van het christelijk geloof vormen, met name het lijden, sterven en herrijzen van Jezus Christus.


Witte Donderdag
Laatstgenoemde zetelde op een donderdag met zijn twaalf apostelen aan het Laatste Avondmaal. Dat diner dankt zijn naam aan de actie van apostel Judas, onderhand het symbool van een verrader, die Jezus uitleverde aan gewapende Romeinen.

Witte Donderdag markeert op die manier het begin van het lijden van Jezus. (The Passion)

De toevoeging 'wit' komt van het gebruik in kerken om kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat daarbij voor vreugdevol en heilig.


Goede Vrijdag
De vrijdag staat in het teken van de dood van Jezus.

Verschillende Joodse hogepriesters en dorpsoudsten kwamen op de vroege vrijdagmorgen bijeen en besloten Jezus te kruisigen.

Aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilates de taak om dat oordeel tot uitvoer te brengen.

Rond negen uur 's ochtends hangt Jezus aan het kruis.

Drie uur later wordt het volgens de Bijbel donker op aarde, tot drie uur 's middags.

Dan sterft Jezus.

Doorgaans worden daarom op Goede Vrijdag sobere kerkdiensten gehouden.


Stille Zaterdag
Op de zaterdag herdenken christenen de stilte rondom Jezus.

De bijbel beschrijft namelijk dat zijn dode lichaam dan in het graf ligt.

Zijn ziel zou echter in het paradijs zijn.

Tijdens kerkdiensten vindt er net als op Goede Vrijdag daarom geen eucharistie (heilige handelingen zoals uitdelen van hosties die verwijzen naar het Heilige Avondmaal) plaats.

Eerste Paasdag
Op Paaszondag viert men de wederopstanding van Jezus uit de dood.

Hoe die wederopstanding er precies heeft uitgezien, is niet helemaal duidelijk.

Verschillende evangeliën beschrijven verschillende scenario's waarin het lege graf van Jezus wordt aangetroffen.

Feit is in ieder geval dat de zoon van God terug op aarde is.

Vanzelfsprekend staan kerkdiensten uitgebreid stil bij deze comeback.

Ook worden er vaak mensen gedoopt in de nacht die voorafgaat aan de Paaszondag.

Dat deden de eerste volgelingen van Jezus namelijk ook.

Tweede Paasdag
De maandag die hierop volgt, komt eigenlijk grotendeels uit de koker van Vadertje Staat.

Ondanks het feit dat Pasen in christelijke optiek één dag in beslag neemt, voegde de overheid Tweede Paasdag ook als structurele vrije dag toe aan de kalender.

Niemand die daar ooit een probleem van heeft gemaakt.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Trivia (alledaags)
Eieren en chocolade paashazen hebben eigenlijk niks met het christelijke aspect van Pasen te maken.

Ze staan symbool voor nieuw leven en vruchtbaarheid en stammen af van heidense lentefeesten.