Numerologie


Numerologie is de leer van de occulte betekenissen van getallen en hun invloed op het leven van de mens. Sommige vermeend paranormaal begaafden, zoals Uri Geller, beweren dat numerologie hen helpt gebeurtenissen te begrijpen zoals de terroristische aanvallen op 11 september 2001.

Volgens een advertentie in het Amerikaanse blad Parade magazine (25 feb. 1996), werd de gezaghebbende tekst over numerologie geschreven door Matthew Goodwin, een oud-leerling van de Massachusetts Institute of Technology, die ooit gewerkt had in de personeelsdienst van een architectenbureau. Hij leerde "deze getalwetenschap" (zoals hij het noemt) van een bediende op kantoor. De advertentie is een pseudo-artikel, ook wel infomercial genoemd, schijnbaar geschreven door J.J. Leonard, en is niets meer dan een uitnodiging om hem 9 dollar te sturen voor een numerologische lezing die "80 dollar of meer" waard is. In zijn advertentie legt hij uit hoe numerologie werkt:

Het begint allemaal met uw naam en geboortedatum. Zij vormen de databank waarmee de numerologist in staat is u ongezien te beschrijven. Aan de letters in uw naam worden getalwaarden gegeven. Door deze toe te voegen aan de cijfers in uw geboortedatum, in diverse combinaties, kan een numeroloog uw sleutelgetallen bepalen. Hij verklaart dan de betekenis van deze sleutelgetallen wat leidt tot een volledige beschrijving van uw persoonlijkheidskenmerken.

Volgens Dhr. Goodwin kan je met numerologie "al de verschillende onderdelen van uw persoonlijkheid zien alsook hoe ze op een unieke manier samenkomen en van u de persoon maken die u bent". Dit zal ervoor zorgen dat u "gebruik zal kunnen maken van uw sterktes op een manier die totnogtoe onmogelijk was".

Wat denkt u dat de kansen zijn dat (a) een reeks getallen verbonden met de letters van uw naam en uw geboortedatum zullen onthullen wie u bent en wat u met uw leven zou moeten doen, of (b) dat iemand heeft gevonden hoe deze getallen te lezen? Ik zou zeggen dat de kansen ongeveer onbestaande zijn. Niettemin moet numerologie niet worden afgewezen zonder een grondig onderzoek van de onderliggende theorie. Jammer genoeg lijkt er zo geen theorie te zijn. We worden enkel verondersteld om het woord van Dhr. Goodwin te geloven dat numerologie werkt, ook al hebben we geen flauw benul van hoe het werkt. Dat wil zeggen, numerologen kunnen een "lezing" voor u doen, net als astrologen, bioritmisten en Myers-Briggs dat kunnen. En u zal verbaasd staan over hoe "precies" de lezing is! U bent er zich waarschijnlijk niet eens van bewust hoe selectief uw denken is geworden naarmate u verbijsterd bent door de juistheid van uw lezing.

Wanneer u uw lezing krijgt, dan zal u misschien merken dat u de delen die niet op u van toepassing zijn negeert maar dat u zich richt op de delen die wel van toepassing lijken te zijn. Die kunnen daadwerkelijk op u van toepassing zijn of ze passen in het zelfbeeld van hoe u uzelf graag ziet. Het maakt niet uit; als ze passen, dan zal u ervoor vallen. De getuigenissen voor numerologie en paranormaal begaafden via telefoon zijn gelijkaardig. Huwelijken worden gered, jobs worden verkregen, persoonlijke problemen worden opgelost en liefde wordt gevonden.

Een van de redenen waarom numerologie en zogenaamd paranormaal begaafden zoveel aantrekkingskracht hebben is de wens om iemand te vinden die u vertelt dat u een hoop verborgen sterktes en krachten bezit en die uw diepste noden en emoties zal aanmoedigen. Maar men moet al bijzonder wanhopig zijn om zomaar toe te staan dat die aanmoediging komt van een vreemde die er geen idee van heeft wie u bent. Er zijn natuurlijk mensen die eenvoudigweg wachten op iemand om hen te zeggen wat ze met hun leven moeten doen. Anderzijds is elk van ons soms kwetsbaar. We voelen ons ongeliefd, onbegrepen, verward of stuurloos. De getuigenissen klinken goed of een vriend is een tevreden klant, dus proberen we het maar eens.

Maar de echte reden waarom numerologie aantrekkelijker is dan hand- of kristallezen of andere niet-numerieke persoonlijkheidsanalyses en -voorspellingen, is dat de getallen deze kwakzalverij een wetenschappelijke en mystieke machtiging lijken te geven, vooral als gebruik wordt gemaakt van ingewikkelde statistische analyses. De hierboven vermelde advertentie van dhr. Goodwin citeert Pythagoras als de grondlegger van de numerologie. Het klopt dat de volgelingen van Pythagoras een sekte vormden met esoterische ideeën over het heelal en getallen, met inbegrip van het idee van harmonie van de hemelen. Ze zagen ongetwijfeld iets mystieks in de verhouding van de zijden van een driehoek die nu als de stelling van Pythagoras bekend staat. Maar het is niet bewezen dat Pythagoras dacht de persoonlijkheden van zijn leerlingen te kunnen analyseren door middel van geboortedata en getallen verbonden aan de letters van hun namen. Ten eerste zou hij de onredelijkheid van dergelijk idee hebben beseft. Verschillende talen hebben verschillende alfabetten; verschillende culturen gebruiken verschillende kalenders. Het is onredelijk genoeg te denken dat het universum geordend is volgens numerieke transcripties van namen, maar denken dat er diverse gelijkwaardige transcripties zijn om de culturele verschillen op te vangen, gaat zelfs aan het onredelijke voorbij. Zelfs indien het heelal zo onredelijk was ontworpen, hoe zouden we dan ooit kunnen weten welke "lezing" van de getallen van een persoon de "juiste" is? Heeft het begrip "juiste lezing" wel een betekenis in deze zogenaamde discipline?

Erkennen dat vele dingen in het heelal kunnen worden uitgelegd door ze te herleiden naar een wiskundige formule is één ding. De formule kan getest worden en als correct of foutief worden aanzien. Maar verklaren dat de naam die u bij uw geboorte krijgt voorbestemd was om samen te vallen met uw geboortedatum en om in harmonie te worden gebracht met bepaalde getallen zodat bepaalde speciale mensen (de numerologen!) uit deze gegevens konden berekenen wie u bent, wat u zal worden, wat u nodig heeft en voelt en wat u moet doen, is iets helemaal anders. Het idee dat getallen en mijn naam een sleutel zijn tot wie ik voorbestemd ben te zijn, ligt wel ontzettend ver van Plato's waarschuwing voor de nieuwelingen in zijn Academie dat ze meetkunde moesten kennen, of van Galileo's bewering dat de Natuur geschreven is in de taal van de wiskunde. Het is onjuist om wiskundig begaafden of wetenschappers te citeren die bekoord waren door wiskunde voor te stellen als medereizigers. In ieder geval, zelfs indien Pythagoras, Plato, Kepler, Galileo en Einstein numerologen waren, het zou de theorie van de numerologie geen greintje geloofwaardiger maken.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan