Home

Wat is numerologie?

Aan de hand van de geboortedatum van jezelf, partner, vriend, vriendin of kinderen gaat er een wereld open. 
Karakters worden blootgelegd, veranderingen en gebeurtenissen krijgen een plaats. 
Je krijgt nieuwe inzichten in jezelf, maar vooral ook in relaties en samenwerkingsverbanden. 
Numerologie kan je enorm helpen te begrijpen waarom je steeds tegen dezelfde dingen in je leven aanloopt.
Numerologie bestaat al eeuwenlang en is de basis van menig filosofisch systeem, zoals de kaballa.
De Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras was de grondlegger van wat de huidige numerologie is.
Numerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren (o.a. Pythagoras) toegepast. 
Ieder getal heeft zijn eigen vibratie en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.
In de numerologie wordt gewerkt met de getallen 1 t/m 9 en met de meester-getallen 11, 22 en 33. 
Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot één cijfer. 
Voor de numerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk. 
Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren.
Een numeroloog kan je vertellen wat uw opdracht in het leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn.
De geboortedatum geeft informatie over jouw levensopdracht. 
Jouw naam, die eerst wordt herleid tot cijfers (a = 1, b = 2 enz) geeft helderheid over de mogelijkheden om jouw opdracht uit te voeren.
De numerologie is dagelijks toepasbaar. Wanneer je een belangrijk besluit moet nemen op een bepaalde dag kunnen de getallen je adviseren. 
Realiseer je echter wel dat je vanuit vrije wil zelf kunt beslissen of je wel of niet van de aangereikte trilling gebruik gaat maken. 
Als de trilling van een verandering aanbreekt, moet je wel zelf willen veranderen.

Ieder cijfer heeft zijn eigen betekenis:

1 - inventief, initiatief, leiding, nieuwe start.

2 - samenwerking, harmonie, verbindingen aangaan

3 - gevoel, expressie, creativiteit, muziek

4 - werk, discipline, mouwen opstropen

5 - vrijheid, ongebondenheid, afwisseling

6 - verantwoordelijkheid, dienstbaarheid

7 - innerlijke wijsheid, bezinning

8 - organiseren, zakelijk succes, materie

9 - menselijk begrip, educatie

11 - 22 en 33 - geestelijk bewustzijn, spirituele begaafdheden.De letters van het alfabet en hun waarde volgens de numerologie

1    2    3    4    5    6    7    8    9    11   22

A    B    C    D    E    F    G    H    I    K    V

J    T    L    M    N    O    P    Q    R

S        U        W    X    IJ   Z

                        Y                

Bestemmingsgetal - levensbestemming
De geboortedatum geeft informatie over jouw levensopdracht.

Tel geboorte- dag, maand en jaar bij elkaar op.
bijvoorbeeld: 12 - mei (is maand 5) - 1952 (1 + 9 + 5 + 2 = 17)
         12 -      05 -      17
vereenvoudig deze getallen tot een cijfer tussen 1 en 9, dus:
    1 + 2 = 3     blijft 5       1 + 7 = 8
tel op:3 + 5 + 8 = 16 vereenvoudig 1 + 6 = 7

Jouw levensbestemming, de opdracht in je leven, staat dus in het teken van de 7

Komt het totaal op: 11, 22 of 33 uit, (dit zijn meestergetallen) dan worden deze getallen niet vereenvoudigd. 

Ondersteuningsgetal
De grote levenscycli omvat drie fases:
1e fase: van  0 - 28 jaar    maand van geboorte    5 als ondersteuningsgetal in deze cyclus
2e fase: van 28 - 56 jaar    dag van geboorte    12 = 3 als ondersteuningsgetal in deze cyclus
3e fase: van 56 - overlijden  jaar van geboorte    17 = 8 als ondersteuningsgetal in deze cyclus
        
5 + 3 + 8 = 16 = 7 samen opgeteld is gelijk aan bestemmingsgetal.(zie voorbeeld)
Ondersteuningsgetallen geven aan in welke trilling de levensbestemming wordt ondersteund.

Persoonlijk jaar.
geboortedag + geboortemaand + jaar waarin je nu leeft.
12 mei 2010 = 3 + 5 + 3 = 11 (wordt niet herleid, is een meestergetal).
Voorbeeld:
Het bestemmingsgetal is 7, de opdracht in het leven staat in het teken van innerlijke wijsheid en bezinning.
Gaan we uit van het geboortejaar 1952 en het loopjaar 2010 dan zit de persoon in de 2e cyclus = 3.
De levensopdracht wordt ondersteund door: gevoel, expressie, creativiteit, muziek.

Het persoonlijk jaar staat in de trilling van de 11 (geestelijk bewustzijn, spirituele begaafdheden) 
en je kunt stellen dat deze persoon in 2010 mogelijk een behoorlijke spirituele groei doormaakt.

Persoonlijke maand.
maand loopjaar bv. mei = 5 + persoonlijk jaar (loopjaar) 11 = 5 + 11 = 16 = 7 staat in het teken van innerlijke wijsheid, bezinning.

Persoonlijke dag.
de dag (van vandaag) bv. de 12e + de maand bv. mei = 5 + persoonlijk jaar is volgens voorbeeld 11 
dus 1+ 2 + 5 + 11 = 19 = 1, deze persoonlijke dag staat in het teken van inventief, initiatief, leiding, nieuwe start.

Relatie getal.
Leuk is het om te kijken in welke trilling relaties tot elkaar staan.

Tel bestemmingsgetal van jezelf op met het bestemmingsgetal van je partner, buurman, ouder, kind enz.
bv. eigen 7 + partner 4 = 11, de relatie staat in het teken van geestelijk bewustzijn, spirituele begaafdheden.

Jouw naam, die eerst wordt herleid tot cijfers (a = 1, b = 2 enz) geeft helderheid over de mogelijkheden om jouw opdracht uit te voeren.

Alles over numerologie

Uitleg

Uitleg en Tests

Zin of Onzin?

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan