Maastricht en haar Zustersteden

Een zusterstad (of partnerstad) is een plaats (een stad, ook wel een dorp), meestal in een ander land, waar een gemeente vriendschappelijke contacten mee onderhoudt. Dit verband wordt jumelage genoemd. Vaak gaan de contacten zo ver dat de partnersteden elkaar over en weer bijstaan.


Een stedenband (ook internationale band of jumelage) is een al dan niet geformaliseerde band met een partnerstad in het buitenland.

Stedenbanden met Oost-Europa hebben vaak tot doel het tonen van vriendschap, kennisnemen van elkaars cultuur en elkaar wederzijds ondersteunen in het bestuur van de stad.

Een relatie tussen een zusterstad is een overeenkomst tussen twee geografisch en politiek verschillende plaatsen met als doel culturele en commerciële banden te bevorderen.

Het moderne concept van stedenbanden, bedacht na de 2e WO in 1947, was bedoeld om vriendschap en begrip tussen verschillende culturen en tussen voormalige vijanden te bevorderen als een daad van vrede en verzoening én om handel en toerisme aan te moedigen.

Tegen de jaren 2000 werden jumelages van steden steeds meer gebruikt om strategische internationale zakelijke banden tussen de aangesloten steden te vormen en kunnen plaatsen van elke omvang omvatten, zoals dorpen, prefecturen of landen.

De vroegst bekende stedenbanden in Europa waren tussen Paderborn, Duitsland en Le Mans in Frankrijk, in 836.

Vanaf 1905 had Keighley in West Yorkshire, Engeland, een jumelageovereenkomst met de Franse gemeenschappen Suresnes en Puteaux.

De eerste geregistreerde moderne jumelageovereenkomst was tussen Keighley en Poix-du-Nord in Nord, Frankrijk, in 1920 na het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Dit werd aanvankelijk een adoptie van de Franse stad genoemd; Pas in 1986 werden formele jumelagehandvesten uitgewisseld.

De praktijk werd na de Tweede Wereldoorlog voortgezet als een manier om wederzijds begrip en grensoverschrijdende projecten van wederzijds voordeel te bevorderen.

Coventry bijvoorbeeld verbroederde zich met Stalingrad en later met Dresden als daad van vrede en verzoening, waarbij alle drie de steden tijdens de oorlog zwaar waren gebombardeerd.


De stad Bath vormde een " Alkmaar Adoptiecomité" in maart 1945, toen de Nederlandse stad nog bezet was door het Duitse leger in de laatste maanden van de oorlog, en kinderen uit elke stad namen deel aan uitwisselingen in 1945 en 1946.

Evenzo stuurde Bristol Corporation (later Bristol City Council) in 1947 vijf 'leidende burgers' op een goodwill-missie naar Hannover.

Reading in 1947 was de eerste Britse stad die banden vormde met een voormalige "vijandige" stad - Düsseldorf , een band die nog steeds bestaat.

Sinds 9 april 1956 zijn Rome en Parijs exclusief en wederzijds met elkaar verbroederd, volgens het motto: "Alleen Parijs is Rome waardig; alleen Rome is Parijs waardig".

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Een recente studie heeft geconcludeerd dat geografische afstand zeer weinig of geen invloed heeft op de keuze van een zusterstad door de gemeenschappen.

Jumelages worden vaak gekozen vanwege de overeenkomsten tussen hen; zo zijn ongeveer 15 steden in Wales verbroederd met steden in Bretagne, en Oxford is met Bonn, Leiden, Grenoble en andere universiteitssteden.

In Italië zijn twee tweelingen Rovigo met Viernheim en Bedford met Tulcea.


Veel voormalige West-Duitse steden zijn verbroederd met voormalige Oost-Duitse steden; deze jumelages werden tot stand gebracht vóór de val van het IJzeren Gordijn.

Bekende voorbeelden zijn de partnerschappen van Hannover en Leipzig, die beide een belangrijk beursterrein hebben, of tussen Hamburg en Dresden.


De eerste VS-Duitse stedenbanden vond plaats in 1947 tussen Worthington, Minnesota en Crailsheim.

Sint-Petersburg in Rusland heeft het record voor het grootste aantal partnerschapsovereenkomsten met andere gemeenschappen.

In juni 2012 kwamen het Schotse dorp Dull en de Amerikaanse stad Boring, Oregon, overeen om hun gemeenten aan elkaar te koppelen om het toerisme in beide plaatsen te promoten, waarbij ze op hun naam speelden.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


Maastricht en haar zustersteden


De stedenband tussen Maastricht en de Duitse stad Koblenz verkeert al jaren in 'slapende' toestand. In het straatbeeld Koblenz is de herinnering aan de band, evenals in Maastricht, nog steeds aanwezig.


"Koblenz sluit qua cultuur meer aan bij Maastricht."


Maastricht focust meer op Chengdu en Rama.Sinds 2012 onderhoudt Maastricht een stedenband met de Chinese stad Chengdu.

De belangrijkste doelstelling hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van economie, life Science, cultuur, onderwijs en toerisme. En samenwerking op terreinen economie, toerisme en educatie.

Op het gebied van Life Sciences wordt kennis uitgewisseld. Die uitwisseling van kennis sluit aan op de ambitie van Maastricht om de Maastricht Health Campus verder te ontwikkelen.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

De stedenband met El Rama is gericht op ontwikkelings-
samenwerking.
De gemeente draagt door deze stedenband actief bij aan de realisering van de millenniumdoelen en het verbeteren van de leefbaarheid in deze Nicaraguaanse stad.

Prioriteit wordt gegeven aan onderwijs 'Alle kinderen naar school', het uitbannen van armoede, honger en het versterken van de lokale economie, met respect voor de producenten en hun leefomgeving.

Het einddoel is uiteindelijk de tevredenheid van de burgers te verhogen, de levensstandaard te verhogen en bij te dragen aan sociaaleconomische ontwikkeling en op deze manier duurzame ontwikkeling en wereldvrede te bevorderen.