Met het milieu bedoelen we alle natuur.

Dus de omgeving waarin mensen, planten en dieren leven.

Belangrijke onderdelen van het milieu zijn het klimaat, de bodem, het water.

Milieu kan ook betekenen: de omgeving waarin je opgroeit, het sociale milieu.

Het milieu is het geheel van voorwaarden en invloeden van de natuurlijke omgeving, waardoor het leven mogelijk is.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen.

Bodem

Water

Lucht

Door de industriële revolutie is de overgang van handmatig naar machinale vervaardiging van goederen gepaard gegaan met grootschalige organisationele en sociale veranderingen. De industriŽle revolutie begon rond 1750 in Engeland en vervolgde begin negentiende eeuw in de rest van Europa, met een hele verandering in de natuur en klimaat.

De bevolkingsgroei hier bij of aan gekoppeld en je hebt het probleem gecreëerd.

Oplossen kun je alleen maar samen, mondiaal aanpakken.

Welke is de beste aanpak?

De natuur laat het je de komende tijd weten!

Politiek, Economie, Levensovertuiging of dies meer, er zal iets moeten gebeuren!


De wereldgemiddelde temperatuur is over de periode 1880-2016 met circa 1,0 °C gestegen.

Belangrijkste reden voor deze toename van de gemiddelde temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is waarschijnlijk het door de mens veroorzaakte versterkte broeikaseffect.

In het nieuwe regeerakkoord hoort een ambitieus Nationaal Isolatie Programma thuis

Alle veranderingen in het milieu hebben invloed op het leven van mens en dier.

Daarom vinden veel mensen en regeringen het belangrijk om goed voor het milieu te zorgen.

Maar dat kost vaak wel meer geld of moeite. Daarom gebeurt het niet altijd en overal.


Er zijn veel dingen die het milieu verstoren,
zoals schadelijke gassen, maar ook zwerfafval en plasticsoep. Vaak zijn het mensen die het milieu schade toebrengen.

Maar gelukkig worden steeds meer personen zich hiervan bewust en worden er alternatieven en oplossingen uitgevonden.


Als energie ‘duurzaam’ of ‘groen’ is, dan levert het zo min mogelijk schade op voor mens, dier en natuur.

Voorbeelden zijn: zonne-energie en windenergie.

Overal ter wereld wordt steeds meer duurzame energie gebruikt.


Auto’s, vliegtuigen en fabrieken stoten gassen uit die een deken om de aarde vormen. Een deel van de warmte van de zon kan daardoor niet terug de ruimte in. De extra warmte zorgt voor hogere temperaturen op aarde. Dat heet het broeikaseffect.

In Afrika drogen waterputten op en andere plekken overstromen. Hogere temperaturen zorgen ook voor heftiger stormen.

Omdat de temperatuur op aarde stijgt,
smelt het landijs op de Noordpool en de Zuidpool.

Als water warmer wordt, zet het uit. Ook daardoor stijgt de zeespiegel.

Overal ter wereld wordt grondwater opgepompt, bijvoorbeeld voor drinkwater.
Het water zat vaak al eeuwenlang onder de grond. Nu komt het via de riolering, rivieren of verdamping als regen in zee terecht. Het water stijgt.

De gevolgen hiervan zijn:

  • Miljoenen mensen moeten vluchten naar hoger gelegen gebieden.
    Dorpen en steden verdwijnen in de zee.

  • Stormen die op zee ontstaan, kunnen meer schade veroorzaken.
    De grond wordt zout en het is moeilijker groente te verbouwen. Dat heet verzilting.

  • Uitlaatgassen zijn schadelijk voor het milieu. Neem dus de fiets in plaats van de auto.

  • De vleesindustrie zorgt voor veel broeikasgassen, eet dus minder (of geen) vlees.

  • Voedsel produceren en transporteren kost energie. Verspil dus geen eten.

  • En: wees zuinig met energie.