Definitie van Melding is een binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit, meestal in de vorm van een klacht of noodsignaal. Toelichting: De melding kan schriftelijk of mondeling verricht worden - de ambtenaar is echter verplicht om schriftelijk vast te leggen.

Bericht over een gebeurtenis

1) Aangeven 2) Aangifte 3) Aankondiging 4) Afkondiging 5) Bekendmaking 6) Bericht 7) Boodschap 8) Declaratie 9) Gewag 10) Kennisgeving 11) Mare 12) Mededeling 13) Mentie 14) Opgave 15) Proclamatie 16) Rapport 17) Rapportage 18) Referentie 19) Relaas 20) Tijding 21) Uiting 22) Uitspraak 23) Verklaring

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan   

Gewag maken van, melding maken van, reppen over, reppen van.

Iemand in kennis stellen van een feit.

Iemand er kennis van geven of hem er mee bekend maken.

De betekenissen van afkortingen gebruikt door:

Meldingen Ambulance    Meldingen Brandweer    Meldingen Politie