Herkenningswijzer           Wat kunt u doen?           Smoezen top 10

Herkenningswijzer


Herkenningswijzer bij lees-, schrijf- en reken-problemen.

In deze tekst gebruiken we het woord laaggeletterden als verzamelnaam voor ongeletterden en analfabeten, maar ook voor personen die wel kunnen lezen en schrijven, maar daar grote moeite mee hebben in het dagelijks leven.

Als u de volgende signalen herkent, heeft u waarschijn-lijk te maken met iemand met lees-, schrijf- en rekenproblemen:

In werksituaties:Wat kunt u doen?

Er over praten, informatie zoeken bij school, huisarts en internet, er is iets aan te doen door middel van speciale cursussen, voor volwassenen en dat deelname aan een cursus leidt tot grote opluchting.

Kent u volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven? Geef hen dan het gratis telefoonnummer 0800 023 44 44 (24 uur per dag bereikbaar). Via dit nummer kan hij/zij zich aanmelden voor het volgen van een speciale cursus voor volwassenen in de omgeving. Voor schoolgaande kinderen kunt u zich het beste wenden tot de leerkracht of de directeur van de school, een remedial teacher, leraar Nederlands of vertrouwenspersoon van de school. Kijk voor meer informatie over dyslexie op www.woortblind.nl.

Nog meer problemen kunnen zijn:

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan