Leesontwikkeling


Samengevat in kernwoorden VANAF de geboorte:


 • Vertellen

 • Voorlezen

  Problemen


  Aanvankelijke leesonderwijs:

  groep 2

 • Kleuren en vormen

 • Classificeren

 • Waarnemen

 • Letterkennis

 • Luistervaardigheid

 • Rijmen

 • Telspel

 • Woordenschat


 • groep 3

  Aanvullend:

 • Begrijpend luisteren

 • Begrijpend lezen

 • Woordenschat


  groep 4/ 5

  Aanvullend:

 • Spelling


  groep 6/ 7/ 8

  Aanvullend:

 • Schrijven van teksten

 • Studievaardigheden

 • Samenvatten

 • Hoofd- en bijzaken

 • Spreekwoorden


 • Voortgezet leesonderwijs:

 • Begrijpend lezen

 • Studerend lezen


  Tussentijdse Avi-toetsen, 1 tot en met 9


  Idem met Cito-toetsen


  Met de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) wordt er nog gekeken naar

 • Synoniemen

 • Analogieën ( samenhang tussen het een en het ander)

 • Categorieën ( de relatie van 't een met 't ander)

 • Klik hier om naar de vorige pagina te gaan