Kunstgeschiedenis is:

Kunst door ALLE tijden, vanaf de prehistorie tot hedendaagse kunst.

Je kunt je verdiepen in traditionele kunstvormen, zoals schilderkunst of beeldhouwkunst en prentkunst over interieurs en architectuur, maar ook nieuwere vormen, zoals digitale kunst, installaties (Installaties bestaan meestal uit in een nieuw verband bij elkaar gebrachte heterogene objecten. Deze voorwerpen zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden; in dat geval zou men beter van een assemblage kunnen spreken.) en (Assemblage is een kunstzinnig proces waarbij driedimensionale gevonden voorwerpen bedacht samengevoegd worden tot een nieuwe compositie. De kunstwerken die op deze wijze ontstaan, noemt men assemblages. Het gaat hier in het algemeen om beeldhouwkunst, vaak met raakvlakken aan schilderkunst en met collage) en fotografie.

Er worden vier genres onderscheiden:

 • Visuele kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur.

 • Muziek: compositie, alsmede vocale en instrumentale muziek.

 • Literatuur: poëzie, drama, epische poëzie.

 • Podiumkunsten: theater, dans, film.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

De vroegste prehistorische kunstwerken bestonden uit geometrische lijnpatronen in stenen en op dierlijk materiaal (botten, schelpen etc.). Later gingen mensen vooral menselijke en dierlijke figuren maken in rotstekeningen. ... Naast rotsschilderingen zijn er uit de prehistorie klein beeldjes teruggevonden.

In de Techniek van Rotstekeningen, werd de verf op verschillende manieren aangebracht: met de vingers en tenen in de rode leem gedoopt, met eenvoudige kwasten, maar ook werd de verf in de mond genomen en op de rotswand gespuwd. Soms werd het pigment in rieten pijpjes verzameld en op een vochtig oppervlak geblazen.

De oudste grottekeningen

Op het Indonesische eiland Sulawesi hebben archeologen de oudste grottekening ooit gevonden waar mensen en dieren op staan. De afbeelding is zeker 43.900 jaar oud, zeggen onderzoekers in het vakblad Nature. Op de tekening zijn theriantropen te zien, wezens die half-mens en half-dier zijn.

Koolstofdatering van de houtskooltekeningen wees volgens deze onderzoekers uit dat de tekeningen ongeveer 30.000 tot 32.000 oud moesten zijn. De grottekeningen in de zogenaamde Grotte Chauvet zijn daarmee de oudst bekende grotschilderingen, tweemaal zo oud als de tekeningen in de beroemde grot van Lascaux.

De oudste muurschildering

DAMASCUS - Franse archeologen hebben naar eigen zeggen in het noorden van Syrië de oudste muurschildering ter wereld ontdekt. Het gaat om een schildering van twee vierkante meter - in rood, zwart en wit - die zeker 11 duizend jaar oud is.

Waarom maakten ze grottekeningen?

Tot nu toe werd door historici aangenomen dat mannen de meeste prehistorische grotschilderingen maakten, omdat op veel afbeeldingen dieren zijn afgebeeld. "De aanname van veel mensen was dat de afbeeldingen te maken hadden met magische rituelen rond de jacht", aldus Snow.

De mens heeft altijd de behoefte gehad zich uit te drukken en de daden van mensen te bewaren voor latere generaties. Veel rotstekeningen verbeelden daarom ook jagers die op dieren jagen. ... Ook de behoefte van de mens kunst te maken heeft er mee te maken. Dingen die ze mooi vonden werden op die manier vereeuwigd.

De grotten van Lascaux gemaakt?

Voor toeristen werd in 1983 door het Institut Gégraphique National op ongeveer tweehonderd meter van de originele grot een replica geopend (Lascaux II). De schilderingen in deze grot zijn gemaakt door Monique Peytral, met behulp van foto's en dia's van de originele exemplaren.

Deskundigen dateren de oudste rotsschilderingen uit de grot van Lascaux op 15.000 v. Chr., de jongste op 10.000 v. Chr. Het is de rijkst beschilderde prehistorische grot die tot nu toe werd ontdekt.

Grotschilderingen zijn bijna allemaal tussen 33.000 en 30.000 jaar oud en werden gemaakt door de Europese vroege moderne mens. Ze worden gerekend tot het Aurignacien en zijn 15.000 jaar ouder dan die in Lascaux. Er zijn vele grotschilderingen van dieren zoals apen, leeuwen, neushoorns, oerossen, paarden en bizons.


 

Schilderkunst

Men begon er al mee in de 4de eeuw. In onze streken brachten monniken in oude handschriften miniaturen aan, geschilderde illustraties die vaak in kapitalen (hoofdletters aan het begin) van teksten voorkwamen.

In de kerk doken steeds vaker iconen op en dat zijn op hout geschilderde religieuze afbeeldingen.


Kunststromingen


Nog meer Kunststromen zijn


De naam van een stijl of kunststroming is in veel gevallen ontstaan, nadat een kunstcriticus een soms afkeurend bedoeld etiket plakte op het werk van een groep samen exposerende kunstenaars. Voorbeelden daarvan zijn het fauvisme, het impressionisme en het kubisme.


 


Schildertechnieken

 • Aquarel. Aquarel is een populaire schildertechniek waarbij een schilderij gemaakt wordt door gebruik van waterverf op papier. ...

 • Airbrush. Schilderen met airbrush is een unieke moderne techniek, waarbij je gebruik maakt van een spuit die werkt op lucht. ...

 • Materie schilderen (Kenmerkend voor de materieschilderkunst is het reliëfachtige oppervlak en de complexe textuur van het doek ontstaan door het toevoegen van minder voor de hand liggende materialen aan de dikke verflagen zoals zand, gips, jute, stro e.d. Daarbij wordt het canvas als drager intact gelaten.)

 • Het oppervlak waar het schilderwerk op wordt aangebracht heet in vaktaal de ondergrond. Het product of eindresultaat van het schilderen heet in vaktaal het schilderwerk.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Naast schilderkunst zijn er ook Kunstvormen zoals:

 • Beeldende kunst.

 • Toegepaste kunst.

 • Woordkunst en drama.

 • Muziek.

 • Dans.

 • Mengkunst (Cross-over)

 • Literatuur.

 • Strip.


                


Verschillende stromingen ontstaan met eigen herkenbare stijl.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan