In de studie Kunstgeschiedenis leer je veel over verschillende tijdvakken en bijbehorende kunststijlen en stromingen én leer je kritisch kijken naar allerlei kunstvormen.

Aan de orde komen oude kunst, moderne kunst en architectuur, maar ook schilderkunst en beeldhouwkunst, een overkoepelend begrip voor de geschiedenis van kunstdisciplines zoals theater, dans, muziek en film.

Kunst is universeel. In alle tijden en over de hele wereld hebben mensen hun omgeving, hun gedachten, dromen of emoties omgezet in kunstuitingen, ook in Maastricht.

Overzicht van de Europese kunstgeschiedenis

Stadhuis van Leuven

Prehistorische kunst

Afrikaanse etnische kunst


Hoge middeleeuwen (1000-1270)

Romaanse kunst (1000-1200) Renaissance van de twaalfde eeuw Gotische kunst

Late middeleeuwen (1270-1500)

Flamboyante gotiek

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Flamboyante gotiek is een term die wordt gebruikt om de laatste fase van de gotiek (circa 1300-1500) aan te duiden.

In figuurlijke zin betekent flamboyant fonkelend of schitterend. De flamboyante stijl is een stijl met vlamvormige elementen zoals de buitendecoraties die op vele bouwkundige onderdelen werden aangebracht.