Kuifje is een verslaggever die met zijn hondje Bobbie in Brussel woont. Volgens Hergé was Kuifje in het eerste album veertien of vijftien jaar oud en in de laatste uitgave mogelijk negentien.

Hij is rechtschapen (helaas is er in enkele uitgaven ook sprake van discriminatie), slim en vecht tegen onrecht, kan autorijden, vliegtuigen, tanks, een duikboot en een maanraket besturen, kortegolfzenders bedienen en ondanks zijn leeftijd en tengere gestalte kan hij vechten als de beste.

Kuifje kan ook overweg met vuurwapens.

Kuifje drinkt vrijwel nooit alcohol, dit in tegenstelling tot zijn vriend kapitein Haddock, die alcoholist is.

Van Kuifjes familie, zo die al bestaat, is niets bekend. Hij heeft geen romantische partner.

Bobbie is de Nederlandstalige naam voor de hond van Kuifje in De avonturen van Kuifje van de Belgische striptekenaar en scenarist van stripverhalen Hergé (1907-1983). ... Milou was de troetelnaam van een jeugdliefde van Hergé, Marie-Louise Van Cutsem. In het Duits heet hij Struppi en in het Engels Snowy.

Kapitein Archibald Haddock is een van de belangrijkste personages in de stripverhalen van Kuifje. Kapitein Haddock is de stereotiepe figuur van de vloekende en aan whisky verslaafde zeebonk.

Nestor is een personage uit de stripreeks. Hij is de bediende op kasteel   .

In het album Het Geheim van de Eenhoorn is hij de bediende van de gebroeders Vogel. Hij denkt in dat verhaal dat z'n werkgevers eerlijk zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Wanneer Kuifje gevangen is op kasteel Molensloot, slaagt Kuifje erin te ontsnappen, gaat in het kasteel zelf naar de telefoon en belt kapitein Haddock. Wanneer Nestor binnenkomt en aan Kuifje vraagt wie hij is, heeft Kuifje een goede smoes. Maar wanneer de gebroeders Vogel echter Nestor via een parlofoon, de huistelefoon of intercom, laten weten dat er een dief in huis is, grijpt Nestor Kuifje vast. Kuifje weet te ontsnappen maar dan komen de gebroeders Vogel eraan. Het avontuur loopt goed af en sinds het album De schat van Scharlaken Rackham is Nestor de bediende van kapitein Haddock geworden, nadat professor Zonnebloem kasteel Molensloot kocht.

Professor Zonnebloem

Hoewel hij een geniale, maar potdove uitvinder is, is zijn aanwezigheid niet zonder belang, zeker omdat Haddock, op het eind van het verhaal, met Zonnebloems centen het kasteel van de voorvaderen van de kapitein, Molensloot, kan aankopen.

Zijn bijnaam, door spionnen, die uit zijn op de maanraket, wordt hij de "Mammoet" genoemd. Misschien een verwijzing naar het kolossale karakter... van zijn intelligentie?

Jansen en Janssen

Beducht voor rampen, een portret van twee mannen die steeds weer zorgen voor verwarring, wanorde, desorganisatie, moeilijkheden, chaos, misverstanden en vergissingen!

Maar waar doet de politie?

Jansen en Janssen, die opduiken in 20 van de 24 Kuifje-albums, de hoofdrol spelen in een feuilleton en de protagonisten zijn in twee theaterstukken, vertolken meer dan een bijrolletje. Meer zelfs, zij zijn een onmisbare schakel in de door Hergé bedachte Kuifje-saga!

Deze twee politiemannen duiken in 1932 voor het eerst op in het album De sigaren van de farao, waarin ze Kuifje in de boeien willen slaan. Via een codenaam wordt naar hen verwezen: X33 en X33bis. Het is echter wachten tot De scepter van Ottokar voor hun ware naam wordt onthuld. De twee mannen kunnen enkel door middel van hun snor van elkaar onderscheiden worden: die van Jansen (X33) is recht afgesneden, terwijl die van Janssen (X 33bis) wat naar binnen hangt.

Bianca Castafiore is een operazangeres, die wereldfaam geniet. Ze treedt op in de grootste concertzalen, zoals de Scala van Milaan.

Hoewel zij pas voor het eerst opduikt in De scepter van Ottokar, kan Bianca Castafiore prat gaan op zo'n sterke persoonlijkheid dat zij, net als Haddock die in het daaropvolgende album zijn opwachting zal maken, onlosmakelijk deel uitmaakt van Hergés galerij van onvergetelijke figuren.

In De scepter van Ottokar, het achtste album uit de Aventuren van Kuifje, duikt Bianca Castafiore voor de eerste keer op. De zangeres, die diezelfde avond nog in het Kursaal van Klow moet optreden, biedt de reporter daarin een lift aan. Haar concert zal op de radio te horen zijn. In Syldavië daarentegen is ze al befaamd, vooral omwille van haar opmerkelijke vertolking van Margaretha, de vrouwelijke hoofdrol in de opera Faust van Gounod.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Profielen

Rastapopoulos, een Grieks klinkende familienaam Roberto, een Italiaans klinkende voornaam..

Symbool voor de "slechterik" en incarnatie van crimineel "in smoking". Een bendeleider met allure, een afstotelijk individu dat blijk geeft van de slechtst mogelijke smaak op moreel en vestimentair vlak. Roberto Rastapopoulos is in wezen ook een kleingeestig en alledaags mannetje, een parvenu die zichzelf geweldig waant".

Generaal Alcazar

Wanneer het lot hem ongunstig gezind is, wordt generaal Alcazar als messenwerper ten tonele gevoerd. Hij treedt dan, onder het pseudoniem Ramon Zarate, op in de grootste music-halls.

Naast revolutionair, is Alcazar een schaakspeler en een liefhebber van sigaren.

Alcazar duikt in verscheidene albums op. In Het Gebroken Oor, Kuifje en de Picaro's, Cokes in Voorraad en De 7 Kristallen Bollen (als Ramon Zarate). In de loop van de verschillende avonturen van Kuifje verschijnt generaal Alcazar nu eens in militair uniform, dan weer in burgerpak of nog in showkleren.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan