Home

Het tegengaan van klimaatverandering moet worden bewerkstelligd door meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonnekracht.


Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om CO2 op te slaan.

Toch zijn er ook experts die beweren dat de huidige klimaatdoelen niet ambitieus genoeg zijn en dat de doelen voor 2030 en 2050 aangescherpt moeten worden.


Broeikasgassen zoals CO2 en Waterdamp komen van nature in de atmosfeer (lucht) voor, net zoals N2 (stikstof) (Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.). Ze houden de warmte van de zon gedeeltelijk vast. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde veel kouder zijn dan nu.

Dit natuurlijke broeikasteffect is sinds de industriële revolutie door allerlei menselijke activiteiten versterkt.

De Amerikaanse Senaat heeft zondag 7 juli 2022 ingestemd met een gigantisch pakket maatregelen ter waarde van 430 miljard dollar (ruim 422 miljard euro). Dat geld wordt de komende jaren vooral in klimaatmaatregelen gestoken.

Mensen verbranden op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) in fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer.

Deze verbranding van fossiele brandstoffen is goed voor 86 procent van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot.

De overige 14 procent komt vrij door kappen van bossen voor landbouwgrond en droogleggen van veengebieden.

Door die extra CO2-uitstoot zit nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Zoveel CO2 zat er de afgelopen 800.000 jaar nog niet eerder in de lucht.

Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt.

Dit wordt ook wel het ‘versterkte broeikaseffect’ genoemd.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan