Insuline Shock Therapie voor mentale stoornissen


Een van de meer gruwelijke, archaïsche methoden voor de behandeling (of poging tot behandeling) van geestesziekten was de insulineshocktherapie, ook bekend als insuline-coma-therapie. Ontwikkeld in Oostenrijk in de jaren 1920, werden enorme doses insuline voorgeschreven aan een patiënt om hem in een serie coma's te brengen gedurende meerdere dagen.

Gewoonlijk werd de therapie gestopt na 60 coma's, maar het is schokkend dat er gevallen zijn waarin de behandeling meer dan twee jaar duurde.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Verbazingwekkend genoeg waren Britse artsen pas in het begin van de jaren 1950 tegen het gebruik van insulineshocktherapie.

Tegen de jaren 1970 werd de behandeling niet langer als nuttig beschouwd voor mentale stoornissen en het gebruik ervan is nu stopgezet in de VS.