Het impressionisme is een kunststroming, ontstaan vanuit de schilderkunst. De beweging had haar bakermat in Frankrijk, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Aanvankelijk ontstond ze als een revolterende beweging tegenover de toen algemeen aanvaarde en officieel door de staat erkende academische kunst.

Typerende aspecten van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment ('impressie'), de keuze voor thema's uit het 'moderne leven', de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur, een schetsachtige werkwijze en het werken in de openlucht.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Het impressionisme is een reactie op het realisme. De twee stromingen verschillen veel van elkaar, zijn bijna elkaars tegenovergestelde. Bij het realisme moet alles zo echt mogelijk zijn, tot in de puntjes een kopie van wat je ziet. ... Bij het impressionisme maak je een momentopname, een ruige schets van de werkelijkheid.