Ramen die aan de buitenzijde beslagen zijn en bevroren kunnen raken, komen meestal voor wanneer de buitentemperatuur laag is en de relatieve luchtvochtigheid hoog.

Door de hoge isolatiewaarde van dubbel- of HR++ glas ontstaat dan condens. Die condens is misschien minder fraai, maar het is enkel een teken dat uw kozijnen uitstekend isoleren.

Op dubbel glas kunnen ook ijsbloemen ontstaan, zoals dubbel glas ook wel kan beslaan.

De luchtlaag tussen de twee glasplaten isoleert echter zo goed dat de temperatuur aan de binnenkant eigenlijk nooit laag genoeg wordt voor condens, laat staan voor ijsbloemen.

IJsbloemen zijn prachtige structuren, opgebouwd uit waterdamp die tegen een koude ruit als ijs kristalliseren.

Als het buiten flink vriest, dan koelt ook een raam af tot onder het vriespunt. Wanneer binnen een relatief hoge luchtvochtigheid heerst, kan de waterdamp in de lucht overgaan in ijs. Het eerst gebeurt dat op plaatsen waar een krasje of een stofje op de ruit zit. Is een kristalletje eenmaal gevormd, dan fungeert dat als aangroeipunt voor nieuwe kristallen.


Temperatuur en oppervlakteruwheid zijn van invloed op de vorm. De verder uitgroeiende kristallen lijken vaak op varens of veren.

Soms waaieren ze uit tot ingewikkelde figuren, maar in de volksmond noemen we ze altijd ijsbloemen.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Vroeger zag je ze veel vaker, omdat ramen toen nog niet van dubbel glas waren.

Ies'blom (v) ijsbloem: 't had zoe hel gevroare dat de iesblomme op de roete sjtoonde”

De ijsbloem

Het vriest, de nevels moeten wijken.
Men stookt in hut en paleis.
En ’s morgens op de ramen prijken
De wonderbloemen van het ijs.

O flonkertak, o ranke varen,
O tooverspel van vocht en wind,
Uw schitteren, waar wij naar staren,
Wijkt voor den adem van een kind.

Het glas is helder als voor dezen.
Heeft kinderadem zulk een kracht,
Hoe machtig moet Uw Adem wezen,
Heer, die ons reinigen volbracht!

Van:

Willem de Mérode is het pseudoniem van Willem Eduard Keuning, een Nederlands dichter. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste Nederlandse calvinistische, ook wel een christelijk renaissancedichter genoemd.
Hij leefde van 2 september 1887 tot 22 mei 1939.

De “echte” IJsbloemen bloeien de hele zomer tot in november.
Hebben weinig water nodig, kunnen in de hete zon én halfschaduw staan en
ze zijn nog winterhard ook!