Om de vergroening van de Nederlandse industrie echt van de grond te krijgen, zijn op termijn enorme hoeveelheden waterstof nodig.


Mogelijk gaat Namibië daar in de toekomst een deel van leveren.

Op de afgelopen klimaattop in Glasgow heeft Nederland met het Afrikaanse land afgesproken samen te gaan werken op dit terrein.

Namibië heeft daar volgens haar als „gigantisch woestijnland aan zee heel veel mogelijkheden” toe. Waterstof veroorzaakt geen enkele schadelijke uitstoot en kan op verschillende manieren worden gemaakt. Het krijgt het predikaat ’groen’ als het wordt geproduceerd met behulp van stroom uit duurzame bronnen, zoals zon en wind.

Het uitgebreide gasnetwerk later kan worden gebruikt voor het transport van waterstof.

Enige uitleg/verklaringen:


1 Anode: De elektrode waar de oxidatiereactie plaats vindt, dus waar elektronen afgegeven worden.

2 Kathode: De elektrode waar de reductiereactie plaats vindt, dus waar elektronen opgenomen worden.

3 Elektrolyt: Het medium voor batterijen en accumulatoren. Het moet ionen bevatten.

4 Foto-elektrisch effect. Sommige chemische elementen hebben de eigenschap dat ze elektronen bevatten die niet heel sterk aan het atoom gebonden zijn. Het invallen van licht kan dan volstaan om die elektronen ‘los te maken’ waardoor een stroom vloeit. Het is relatief weinig bekend dat Albert Einstein zijn Nobelprijs kreeg voor het verklaren van dit fenomeen.

5 Elektrolyse: Een proces waarbij een chemische substantie gesplitst wordt door toedoen van elektriciteit.

6Steam Reforming’: Chemisch proces voor de productie van koolmonoxide en/of waterstof.

We verhitten een mengsel van methaan (aardgas) en stoom tot hoge temperatuur (~ 1.000º C)

Dan gebeurt in aanwezigheid van een katalysator het volgende:

CH4 + H2O CO + 3 H2

Als we enkel waterstof willen, kunnen we in een volgende stap nog een reactie uitvoeren:

CO + H2O CO2 + H2

Dit is een zeer goed gekend proces dat in letterlijk honderden chemische fabrieken sinds tientallen jaren loopt.


Een zonnepaneel bijvoorbeeld in de Sahara produceert 2,5 maal zoveel energie dan exact hetzelfde paneel in Nederland.

„Leg 8 procent van de Sahara dicht met panelen en je dekt daarmee het stroomgebruik af van de hele wereld”, aldus de hoogleraar Future Energy Systems.

Beter nog: zet de duurzaam opgewerkte stroom in Noord-Afrika om in groene waterstof. „Want die kun je makkelijk per schip of bestaande aardgasleidingen naar Europa transporteren.

Het enige wat je moet doen zijn wat kleine aanpassingen, zoals het vervangen van de compressoren.”


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan