Een gedicht of vers is een geschreven, gesproken of gezongen tekst die met klank, ritme of beelden een esthetisch of ander effect beoogt en naast de letterlijke nog een of meer andere symbolische betekenissen kan hebben. Een gedicht is door een dichter of dichteres bedacht en behoort tot de poëzie.

Gedicht (zn): Dicht, Gedicht, Dichtwerk, Poezie, Vers, Rijmpje, Versje

Gedichtvormen : Ballade (gedicht dat in korte strofen een romantisch voorval behandelt) Haiku, Sonnet, Kwatrijn, Fabel, Sagen, Limerick.

Maastrichtse GEDICHTEN van vroeger.

BloemGEDICHTEN van vroeger.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan