Vanwege de sancties tegen Rusland voor de oorlog in Oekraïne is er een tekort ontstaan in diverse energiebronnen, zoals gas, kolen en olie. Een EnergieCrisis dus.


Hierop volgt dat bezuinigen een must is geworden, isolatie,verduurzamen en ….............

Klimatologisch is het ook moeilijker geworden. Handhaving van de kolencentrales? Of uitbreiding van kerncentrales?


De Europese Unie is voor het merendeel (58%) van haar energie afhankelijk van productie van buiten de EU.

In 2019 kwam bijna de helft van het geïmporteerde gas en kolen uit Rusland, en een kwart van de olie.


Vanwege de Russische invasie van Oekraïne wil de Europese Unie versneld af van de invoer van Russische fossiele brandstoffen, zonder dat dit in de aankomende winter voor harde economische klappen zorgt. De Europese Commissie heeft hiervoor twee plannen gepresenteerd, 'REPowerEU' en 'Save Gas for a Safe Winter'.

Binnen de EU is de productie van energie nationaal geregeld. Landen bepalen dus zelf hoe ze hun energie genereren. Er zijn grote verschillen tussen de lidstaten.

Sommige landen produceren voornamelijk energie uit duurzame bronnen, maar een aantal lidstaten zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van energie uit fossiele bronnen.

Voor een deel van die landen geldt dat ze vooral veel energie importeren uit Rusland.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Dat maakt het vinden van een oplossing lastig. Eén ding hebben burgers en bedrijven uit alle lidstaten gemeen: ze hebben last van de HOGE energieprijzen.

De aanhoudende spanning tussen de EU en Rusland zorgt voor onrust op de energiemarkten.

De prijzen voor gas en elektriciteit schieten in 2022 omhoog.


De plannen van de Commissie veranderen daar weinig aan. Daarop presenteert de Commissie aanvullende plannen, 'Smart Savings of Electricty' en het instellen van een prijsplafond voor elektriciteit.

Mogelijke andere Maatregelen:

1. Lagere energiebelasting op elektriciteit

2. Hogere teruggave energiebelasting

3. Lagere btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming

4. Andere energiebronnen

5. Prinsjesdag.....